Dat laten gegevens van het Bundesagentur für Arbeit zien. Deze dienst stelt sinds 2004 een index op – de BA-X genoemd -, welke in het beginjaar op 100 werd bepaald. De index, die het verschil meet tussen het aantal vacatures en zich op de arbeidsmarkt meldende personen, daalde in oktober van dit jaar met vijf punten naar 232, in vergelijking met de vorige maand.

Sinds geruime tijd forse daling

Vergelijken we met oktober 2018, dan is zelfs sprake van een daling met 22 punten. De BA-X wordt opgesteld aan de hand van meldingen van bedrijven over het huidige vacaturebestand. Sinds 2004 is de index per saldo enorm gestegen, maar de cijfers laten sinds geruime tijd een forse daling zien, hetgeen de conjuncturele verzwakking illustreert.

Er zijn onzekerheden over de Brexit, de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China en een algemene verzwakking van de groeicijfers in zowel Europa als China. Die treffen niet alleen industrie en handel, maar ook logistieke dienstverleners.