‘We zorgen ervoor dat jullie ook aan de slag blijven’, verzekerde Schouten tijdens een protest van onder meer de bouwsector en de transportbranche op het Malieveld in Den Haag. Ze wees erop dat de verlening van vergunningen weer op gang is gekomen. Een deel van de actievoerders floot haar echter uit.

Aangepaste normen

Volgens de bewindsvrouw volgt er heel snel een aangepaste milieunorm, een zogenoemde drempelwaarde voor stikstof die soelaas moet gaan bieden. De actievoerders gaat dat niet snel genoeg. Zij schreeuwden ‘nu, nu’.

Bij projecten die geen stikstof uitstoten, is er geen probleem. Als er tijdens de bouw wel stikstof vrij komt, komt er een drempelwaarde waarmee ‘de meeste projecten’ worden geholpen. Bouwprojecten die minder dan het maximum aan stikstof uitstoten, kunnen gewoon doorgaan.

Woedend

De bouwers zijn woedend over de impasse die is ontstaan door de stikstofuitspraak van de Raad van State en door strenge normen voor bepaalde chemische stoffen (pfas). Verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven kondigde dinsdag al aan dat er een hogere norm voor de pfas moet komen, zodat bedrijven meer mogelijkheden krijgen om grond te verplaatsen.

Van Veldhoven riep baggeraars, bouwers en andere bedrijven op om de gegevens over chemische middelen in de grond te delen, zodat onderzoekers makkelijker tot zo’n nieuwe norm kunnen komen. Ook Schouten deed een beroep op de bouwsector: ‘We hebben u ook nodig. U moet aangeven waar het niet goed gaat’.

Te vaak uit angst gehandeld

Behalve Schouten en Van Veldhoven probeerden ook andere bewindspersonen de bouwers gerust te stellen, zoals minister Eric Wiebes van Economische Zaken. Er wordt te vaak vanuit angst gehandeld, volgens Wiebes. ‘We moeten doen wat al kan.’

Staatssecretaris Raymond Knops, wiens ministerie over wonen gaat, riep alle overheden op ‘om de reserves die er al zijn om te zetten in actie. Aan de slag ermee!’