Hardt Hyperloop is een Nederlands initiatief voor snel reizigers- en licht vrachtvervoer door vrijwel weerstandsloze buizen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van magnetische levitatie.

In theorie kunnen de voertuigen door deze buizen met een snelheid van duizend kilometer per uur worden voortbewogen. In de praktijk lijkt het al mogelijk om mensen en goederen binnen vijftig minuten van Amsterdam naar Frankfurt te transporteren.

Concurrent van luchtvracht

Daarmee zou een flinke concurrentie kunnen ontstaan voor het vervoer van vracht door de lucht of over de weg. Ook het reizigersvervoer zou veel beter kunnen concurreren met de luchtvaart. Daarbij is de hyperloop veel schoner, want de te gebruiken energie wordt alleen met wind- en zonne-energie opgewekt. Hardt Hyperloop heeft bovendien een systeem ontwikkeld dat het mogelijk maakt snel van baan te wisselen zonder dat de reistijd daardoor nadelig wordt beïnvloed.

Hardt Hyperloop werkt aan een ‘European Hyperloop Center’ met een lengte van drie kilometer, dat de mogelijkheden van deze vorm van vervoer moet demonstreren. Volgens onderzoek van Verified Market Research wordt de hyperloop al op korte termijn marktrijp en kan deze markt wereldwijd tegen 2026 een omvang van zes miljard dollar krijgen.