Als voorbeeld gaf hij de uitkomsten van een Zweedse enquête waarin mensen over de hele wereld werden ondervraagd over maatschappelijke ontwikkelingen. Zo werd gevraagd of er vandaag meer of minder mensen in armoede leven dan vroeger, of er meer of minder criminaliteit is en nog veel meer van dat soort vragen. Uit de enquête bleek dat zelfs de meest optimistische personen positief waren over hun eigen leven, maar erg somber over de wereld om hen heen.

Boudry liet aan de hand van statistieken zien dat de hoeveelheid mensen die onder de grens van extreme armoede leeft, elke dag afneemt met 137.000 mensen. En inderdaad, er leven nog te veel mensen in armoede. Maar dat getal neemt de laatste decennia in rap tempo af. Als je kijkt naar zaken als armoede, criminaliteit, kindersterfte, analfabetisme, dan laten de cijfers zien dat we het op al die vlakken nog nooit zo goed hebben gedaan als nu. Waarom is men dan nog steeds zo pessimistisch? Mensen die praten over dingen die goed gaan, worden vaak gezien als zweverig, naïef en dom. Terwijl mensen die praten over dingen die niet goed gaan, vaak worden ervaren als kritisch, goed geïnformeerd en intelligent. Pessimisme creëert simpelweg meer aanzien dan optimisme.

Waarom besteed ik zo’n groot deel van mijn column aan de kracht van het optimisme? Afgelopen week ben ik behoorlijk van mijn stuk gebracht door het nieuws over de moord op advocaat Derk Wiersum. Dat is allereerst verschrikkelijk voor zijn naasten. Maar ook voor onze samenleving, want het is een aanslag op onze rechtstaat. Ik weiger echter om me te laten meeslepen in de negatieve berichten in de kranten en social media. Het staat buiten kijf dat deze moord een dieptepunt is en dat we alles moeten doen om dit nooit meer te laten gebeuren. Tegelijkertijd zien we dat de wijze waarop we proberen malafide praktijken terug te dringen ontzettend is verbeterd.

Deze moord houdt sterk verband met de handel van drugs. En bij drugs denk je al gauw aan Douane. Als douane-specialist, weet ik dat de Douane steeds beter in staat is fysieke goederen te controleren, maar dat de beschikbare capaciteit zeer beperkt is. Om dat te ondervangen, is zwaar geïnvesteerd in de beheersing van de handelsstromen als geheel met concepten als Authorised Economic Operator en Data Analytics. Hiermee kan de Douane afwijkingen in handelsstromen vroegtijdig signaleren en aanpakken. Maar de Douane kan dat niet alleen. Voor een effectieve aanpak, zal de gehele handelsstroom, inclusief de geldstromen, onder de loep moeten worden genomen. En ook daar zien we aanzienlijke verbeteringen. Denk aan de samenwerking tussen banken, overheid en consultancybedrijven om witwaspraktijken aan te pakken (Transactie Monitoring Nederland). Het zijn voorbeelden die laten zien dat we elke dag stappen zetten om onze samenleving beter te maken.

Met dat in het achterhoofd, sluit ik mijn column af met een quote van Boudry: ‘Laat je dus niet vangen door de zwartkijkers die graag slim willen overkomen door doem te prediken over onze moderne samenleving. We leven anno 2019 zeker niet in de beste van alle mogelijke werelden, maar wel in de beste van alle tot nog toe beschikbare werelden. Nooit eerder leefden zoveel mensen zo lang, vrij, welvarend, gezond en gelukkig als vandaag. Die uitspraak klinkt misschien niet erg diepzinnig, maar ze heeft wel het niet onaanzienlijke voordeel dat ze waar is.’