De werkgeversorganisaties benadrukken dat voor de effecten van stikstof structurele maatregelen nodig zijn. ‘Ondertussen kan het niet zo zijn dat woonwijken, spoorwegen, sportvelden en groene projecten als windmolens niet worden aangelegd.’ Ook diverse logistieke projecten kunnen voorlopig geen doorgang vinden, waaronder de uitbreiding van een bedrijvenpark voor de logistieke sector in Medel.

Oorzaak van de bouwstop is een uitspraak van de Raad van State in mei dit jaar. Die besloot dat projecten waarbij de besluitvorming mede is gebaseerd op de PAS-regeling (Programma Aanpak Stikstof) niet zomaar door mogen gaan. Diverse bouwplannen zijn sindsdien naar de prullenmand verwezen.

Niet uit te leggen

‘Het is toch niet uit te leggen dat allerlei projecten die de ecologische voetafdruk van het land aantoonbaar verkleinen, zoals de aanleg van windmolens en schonere fabrieken, nu niet door kunnen gaan’, aldus VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer. Hij wijst daarbij ook op de gevolgen voor de werkgelegenheid, omdat duizenden projecten stilvallen.

De organisaties hebben een puntenplan samengesteld, onder meer met een voorstel voor het op korte termijn vrijstellen van projecten die alleen tijdens de bouw leiden tot stikstofuitstoot. Daarbij moet gedacht worden aan de bouw van windmolens, een dijk of een voetbalveld.

Groot openbaar belang

Ook dwingende projecten van groot openbaar belang zonder alternatief en het verlagen van de maximumsnelheid van 130 naar 100 kilometer per uur rond natuurgevoelige gebieden zullen ‘Nederland van het slot halen’.

VNO-NCW en MKB-Nederland stellen daarnaast voor om voor de langere termijn tot een ‘gedegen en werkbare nieuwe aanpak’ te komen van beleid. Daarvoor moet wel tijd worden genomen, bijvoorbeeld een jaar, om dat samen met het Adviescollege van voormalig minister Johan Remkes op te zetten.

Lees ook: Streep door plannen voor uitbreiding logistiek park Medel