Samenwerken om zo tot een optimale verdeling van lading en andere assets, zoals magazijnen en personeel, te komen lijkt op papier een hele mooie oplossing. Zeker in het huidige tijdperk waarin we verspilling van energie en grondstoffen willen tegengaan. Toch is het in de praktijk vaak net zo moeilijk te realiseren als een communistisch vijfjarenplan, waarin op papier een ideale productie van goederen wordt gepland om zowel over- als onderproductie te voorkomen. Maar wat nog nooit tot een maatschappelijk optimum heeft geleid.

Optimalisering is vaak heel goed mogelijk binnen de eigen keten. Supply chain managers, software en adviesbureaus zijn immers al jaren erg succesvol om daar een steentje aan bij te dragen. Maar wanneer het om samenwerking met derde partijen gaat, moet het eerste échte succesverhaal van schaalbaarheid nog geboren worden. En ondertussen zijn er al diverse innovaties ter ziele gegaan. Denk maar aan de teloorgang van Synple, het platform waarbij transporteurs lading met elkaar konden combineren in lege en halfvolle trucks. Een mooi project wat op papier erg veelbelovend was, maar in de praktijk nooit echt van de grond is gekomen.

Het probleem is dat logistiek een zeer dynamisch proces is, waarbij leveringszekerheid en betrouwbaarheid van groter belang zijn dan een ritje meer of minder. Voor verladers is het belangrijker dat hun product op tijd op de plaats van bestemming is, dan dat de beladingsgraad in een vrachtwagen of magazijn verhoogd wordt. Dus wordt in de contractvoorwaarden vooral daar op gestuurd door verladers. Zelfs als dat betekent dat de transportkosten zouden stijgen, of er meer vrachtwagens op de weg zitten. De kostenpost ‘gemiste omzet’ door een niet-tijdige levering is namelijk veel hoger. Om over alle risico’s van het strategisch samenwerken met andere verladers, zoals proces-aanpassingen en aansprakelijkheid, maar te zwijgen.

Compose is een mooi initiatief van Evofenedex en het zou vanuit maatschappelijk oogpunt fantastisch zijn als dergelijke strategische samenwerkingen op grote schaal zouden slagen. Toch lijkt die kans nu nog niet heel groot. Verladers willen uiteindelijk 100% zekerheid voor hun primaire dienstverlening: het leveren van goederen.

Vooralsnog heeft het project vooral een bewustwordingsfunctie en brengt het praktische drempels in kaart om tot dergelijke samenwerkingen te komen. Tevens leren de deelnemers hun eigen logistieke processen goed in beeld te krijgen en die verder te verbeteren. Dat is op zich winst. Maar voordat we écht vanuit een helikoptervisie met elkaar gaan samenwerken, is een grote maatschappelijke omslag of wellicht zelfs verplichting nodig. Dat is in de praktijk met de vele individuele belangen lastig te realiseren. Verladers passen niet graag hun eigen processen aan. Net zoals carpoolen nooit de oplossing is geworden van het fileprobleem.

Toch is het niet voor niets. Want indien projecten als Compose of de Joint Corridor van Lean and Green het daadwerkelijk in de praktijk makkelijk kunnen maken om lading schaalbaar te delen, sluit iedereen aan. Dat had een campagne tegen zwerfafval jaren geleden goed gezien. Met hetzelfde gemak, gooi je het in de afvalbak. Inderdaad, als het niet te veel moeite is: geen probleem!

Lees ook: Verladers gaan hun lading zelf bundelen via eigen platform