De maatregel, die in 2000 van kracht wordt, verbiedt koel- en vrieshuizen en vervoerders lekkende apparatuur nog langer bij te vullen met de koudemiddelen R12 of R502. De installaties moeten worden vervangen of geretrofit.

Met de wijziging wordt het gebruik van ozonlaag-afbrekende stoffen verder teruggedrongen. Volgens R. Enthoven van Transfigoroute moeten met name mobiele koelinstallaties vervangen worden. Daar is retrofitting nauwelijks mogelijk, omdat er veel gebruik wordt gemaakt van rubberen slangen en afsluitringen.

Het materiaal loopt schade op en het koelvermogen loopt fors terug.  Hij noemt de aanpassing van de maatregel onbegrijpelijk. ‘Mede omdat het milieuvoordeel van de betreffende operatie nihil is en er al geen nieuwe koelmachines worden geleverd met R12 en R502.’

Hij pleit voor een gedoogbeleid met uitsterfconstructie. Het ministerie begrijpt niets van de commotie omdat de wijziging er al heel lang aan zat te komen.