De transportsector vraagt al een tijd om duidelijkheid wat betreft die zones. Ook diverse politieke partijen vroegen hierom tijdens het Kamerdebat. ‘We zijn met al die gemeenten in gesprek en er zou begin volgend jaar duidelijkheid over moeten zijn’, zei Van Veldhoven uiteindelijk.

Dit is goed nieuws voor transportondernemers, vindt branchevereniging TLN. ‘Zo weten zij waar ze aan toe zijn bij de invoering van de uitstootvrije zones in 2025. En kunnen ze rekening houden met die grenzen bij bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe voertuigen.’

Aanbod elektrische vrachtauto’s

Van Veldhoven zei ook dat ze bij de invoering van de zero-emissiezones rekening zal houden met het aanbod van elektrische vrachtauto’s. VVD en PVV twijfelen er namelijk aan of op tijd voldoende elektrische voertuigen te koop zijn om de uitstootvrije zones in 2025 in te kunnen voeren.

Overigens is een voldoende aanbod van elektrische vrachtvoertuigen alleen niet voldoende, zegt TLN. Er is ook behoefte aan een fikse uitbreiding van de laadinfrastructuur en bijvoorbeeld logistieke hubs, waar transporteurs goederen kunnen overladen van gewone vrachtauto’s op elektrische voertuigen.