Die regeling deugt niet volgens het Europese Hof van Justitie en de Raad van State. Sinds eind mei sneuvelt elk project of plan dat is gebaseerd op de PAS-regeling en dat is aangevochten bij de Raad.

De gemeentebesturen van Tiel en Neder-Betuwe moeten uithuilen en opnieuw beginnen. Met de uitbreiding van Medel met ruim vijftig hectare werd vooral ruimte geschapen voor de logistieke sector. Medel wordt al een logistieke hotspot genoemd. Er zijn momenteel al grote logistieke bedrijven gevestigd, zoals Kuehne + Nagel en Simon Loos. Supermarktketen Plus zou er een landelijk distributiecentrum willen vestigen.

Onderzoek

Het is de vraag wat daar nu van terechtkomt. Uit milieu-onderzoek is duidelijk gebleken dat de uitbreiding door het vele vrachtverkeer zal zorgen voor een toename van stikstof bij omliggende natuurgebieden. En de uitstoot van stikstof reikt meer dan tien kilometer ver.

Het onderzoek van beide gemeenten toonde aan dat geen sprake zal zijn van een toename dankzij het toepassen van stikstofbeperkende maatregelen. Maar de Gelderse Natuur en Milieufederatie en de Vereniging Waardevol Tiel voerden aan dat de positieve effecten van die maatregelen nog helemaal niet vaststaan.

Midden in de roos

En daarmee schoten ze midden in de roos, want dat is ook precies de kritiek van het Europese Hof en de Raad van State. De PAS-regeling gaat onterecht uit van succesvolle milieumaatregelen. Volgens het Hof en de Raad moet bij het vaststellen van een plan ook wetenschappelijk bewezen zijn dat de daarbij horende maatregelen echt effect hebben.

Voor die taak staan Tiel en Neder-Betuwe nu. En dat is zeer lastig. Meer voor de hand ligt dat de uitbreidingsplannen voor Medel worden aangepast.