De onderneming heeft in verscheidene vestigingen proeven genomen met exoskeletten, elektromechanisch bestuurde uitwendige ondersteuningen voor werknemers die relatief zware lichamelijke arbeid verrichten. Daarmee kan worden voorkomen dat het eigen inwendige skelet (lendenen, rugwervels) wordt overbelast en blijvende schade oploopt.

DB Schenker liet het gebruik van exoskeletten uitvoerig beproeven door een twintigtal doctoraalstudenten aan de universiteit van Dortmund, in samenwerking met een grote autofabrikant. De proeven leverden een uiterst bevredigend resultaat op, zegt Gerald Mueller, die bij het bedrijf de leiding heeft over de afdeling ‘proces- en efficiëntiebeheersing’.

‘Tilhulpen’ in steeds meer dc’s?

De komende maanden worden de uitkomsten nog eens uitvoerig geanalyseerd, maar Mueller sluit alvast niet uit dat de exoskeletten, die we misschien ook wel gewoon als ‘tilhulpen’ kunnen betitelen, op veel grotere schaal in distributiecentra worden toegepast. De verwachting van het bedrijf is dat deze apparaten veel gevallen van ziekte en arbeidsongeschiktheid van medewerkers kunnen voorkomen.

Exoskeletten zijn uitwendige versterkingen van het lichaam. In de dierenwereld komen ze op ruime schaal voor. Een voorbeeld geeft de insectenwereld. Zo ontwikkelen kevers en torren een exoskelet om zich te kunnen verweren tegen jagers en om zelf zware lasten te kunnen vervoeren. Kreeften, krabben en schildpadden hebben een verharde buitenzijde, een ‘harnas’, die hen beschermt tegen omgevingsinvloeden.

Sensomotorische oplossingen

Met de toepassing voor mensen van een kunstmatig uitwendig skelet zijn de afgelopen jaren grote vorderingen gemaakt. In de medische sector zijn er voorbeelden van gedeeltelijk verlamde personen, bijvoorbeeld lijders aan een dwarslaesie, die met gebruikmaking van een exoskelet weer kunnen lopen. Daarvoor moet het uitwendige skelet wordt bestuurd door de zenuwen van de gebruiker zelf, en daar zijn inmiddels ook sensomotorische oplossingen voor gevonden.

Het exoskelet is in de logistiek, maar ook voor slopende beroepen als de stratenmakerij, een mogelijkheid om beroepsziekten te vermijden, in het bijzonder rugklachten door het tillen van zware lasten. DB Schenker wil zulke klachten kennelijk al bij relatief licht werk, dus bij het optillen van pakketten tot vijftien kilogram en de overbrenging daarvan op pallets en andere ladingdragers, voorkomen door van exoskeletten gebruik te maken.

Twee varianten

Exoskeletons zijn onder te verdelen in twee categorieën. Passieve exoskeletons herverdelen de menselijke kracht waardoor het lichaam minder zwaar belast wordt. De actieve exoskeletons zijn motorisch aangedreven en maken gebruik van extra energie van buitenaf.