De winst per aandeel steeg met 7,5% naar 3,16 euro, zo blijkt uit de halfjaarcijfers. WDP mikt voor het hele jaar op een winst per aandeel van 6,50 euro, alsmede een beoogd brutodividend van 5,20 euro – beide betekenen een stijging met 8%.

Investeringen

De vastgoedpartij investeerde in de eerste helft van dit jaar in totaal 325 miljoen euro. Het nettoresultaat, volgens IFRS-16-standaarden, bedroeg in totaal 174,9 miljoen euro, mede veroorzaakt door een waardetoename van de vastgoedportefeuille van 151,2 miljoen euro (+4,1%).

Het verschil tussen het nettoresultaat (IFRS) van 174,9 miljoen euro en de EPRA-winst van 73,2 miljoen euro, is toe te schrijven aan de negatieve variatie van de reële waarde van de rente-indekkingsinstrumenten, de positieve waardeschommeling van de portefeuille en de afschrijving en waardevermindering van de zonnepanelen.

Bezettingsgraad

De bezettingsgraad bedroeg 97,1% op 30 juni 2019, tegenover 97,5% per 31 december 2018. De gemiddelde resterende looptijd tot de eerste opzegmogelijkheid van de huurcontracten en tot eindvervaldag van de WDP-portefeuille bedraagt respectievelijk 5,9 en 7,3 jaar (inclusief zonnepanelen).

De loan-to-value bedraagt 50,8% en de schuldgraad (proportioneel) 52,1%, tegenover respectievelijk 50,0 en 51,8% eind vorig jaar. Het netto-huurrendement bedroeg 5,6%. Het eigen vermogen van de groep (IFRS) is gestegen naar 1687 miljoen euro per 30 juni 2019, ten opzichte van 1581 miljoen euro eind vorig jaar.

Grote vraag naar dc’s

De grote vraag naar distributiecentra in Nederland zorgt dat er nu ook een hogere prijs wordt betaald voor suboptimaal vastgoed, licht WDP toe. De ingebruikname van logistiek vastgoed in Nederland zit al jaren in de lift en deze toename zet zich voort. Het grootste aandeel wordt opnieuw in het zuiden van het land gerealiseerd (provincies Noord-Brabant en Limburg). Het zwaartepunt van de opname van industrieel vastgoed ligt dan weer in de Randstad-regio.

E-commerce en e-fulfilment zorgen voor de vraag naar specifieke distributiecentra. De lage werkloosheid dwingt vervolgens weer tot automatisering. Tophuurprijzen schommelen rond de 85 euro per vierkante meter per jaar, gemiddelde huurprijzen rond de 45-60 euro. De blijvende vraag vanwege investeerders, zorgt voor een neerwaartse druk van de yield, aldus WDP.