In dit dossier aandacht voor de modal shift. Welke strategie hanteert DB Cargo om haar marktaandeel nog verder te laten stijgen? Hoe is de binnenvaart de afgelopen dertig jaar zo gegroeid? Verder vertelt ProRail over de inzet van langere goederenterreinen, zoals in Venlo. En hoe staat het met data delen in de logistieke keten?

Lees het dossier: