Vooral het gemak van snelle offertes en de relatief makkelijke manier van boeken bepaalt de keuze voor de e-forwarders, zo blijkt uit het rapport Global Freight Forwarding 2019 van het Britse advies- en marktonderzoeksbureau Transport Intelligence (TI). Het onderzoeksbureau verwacht dan ook dat het marktaandeel van de digitale platforms in de komende vijf jaar zal verdubbelen.

Startups en reguliere expediteurs

Overigens bestaat de online platformmarkt niet alleen uit start-ups (zoals Freightos en Flexport), maar ook de reguliere expediteurs en vervoerders hebben hun elektronische klantenportalen de afgelopen jaren flink uitgebreid en versterkt (bijvoorbeeld K+N Freightnet en eSchenker). Een ander effect hiervan is dat de markttransparantie bij het boeken van transport steeds verder toeneemt.

De platforms worden op dit moment nog vooral gebruikt door MKB-bedrijven en ‘ad-hoc verladers’.  Een snelle reactie op de vervoersvraag is voor hen een belangrijk aspect om hun proces te verhuizen naar de online vrachtboekingsplatforms. Ook creëert automatisering bij hen sneller een groot voordeel vanwege de lage winstmarges, zo schrijft TI. Dat geldt vooral bij de expediteurs, waardoor zij vaker gebruik maken van de online portals. Zo is het aantal gebruikers bij expediteurs met 61,5% fors hoger dan bij de logistieke afdelingen van verladers, waar het aantal digitale gebruikers op 43% ligt.

Disrupten

Desondanks gaan de online portals op korte termijn nog niet de markt ‘disrupten’, toont de peiling van TI aan. 56% van de ondervraagde verladers en expediteurs geeft aan dat ze maximaal 10% van hun vrachtvolume boeken via online platforms – of het nu hun eigen systemen of portalen van derden zijn. Slechts ongeveer 15% is al zo ver, dat ze meer dan 50% van hun transporten online boeken. Het gemiddelde ligt op 10,2% van het benodigde transport. Een van de redenen dat de portals minder gebruikt worden door verladers dan expediteurs, zou volgens TI kunnen zijn dat kleinere verladers tevreden zijn over de diensten van hun expediteurs en hen dus de elektronische afwikkeling van lading blijven laten doen.

De online portals gaan op korte termijn nog niet de markt ‘disrupten’

Bovendien zouden de online portals met geautomatiseerde offertes voor grotere verladers minder interessant zijn, omdat ze daarbij niet individueel kunnen onderhandelen over bijvoorbeeld volumekortingen of afwijkende contractvoorwaarden.Daar­entegen zouden expediteurs er wel belang bij hebben om zoveel mogelijk het proces te automatiseren, omdat het om hun kernactiviteiten gaat. En een efficiënter proces een betere concurrentiepositie betekent.

Nadat de bestaande marktpartijen ook flink hebben geïnvesteerd in de uitbreidingen en verbeteringen van hun online klantenportalen, hebben zij de opmars van de start-ups tot staan kunnen brengen. Volgens het onderzoek van TI zijn KN Freightnet (15,1%), Flexport (14,6%), Freightos (13%) en eSchenker (9,2%)  de populairste boekingsplatforms, zo meldt het Duitse vakblad DVZ.

Boekingsvolumes

De markt weet online portals steeds meer te waarderen. 49% van de respondenten geeft aan dat ze tevreden zijn met het gebruik van de online portals. 18,4% is zelfs ‘zeer tevreden’. Bij de vorige enquête twee jaar geleden was nog 61% van mening dat ze ‘gemengde prestaties bieden, die amper bevredigend zijn’. In totaal 28,9% van de ondervraagde expediteurs en verladers schat dat ze over vijf jaar meer dan de helft van hun boekingsvolumes via de portals organiseren. Daarmee zou hun marktaandeel op zo’n 20% komen. Het Britse onderzoeksbureau verwacht niet dat de digitale expediteurs de traditionele partijen uit de markt gaan drukken. Althans, mits ook zij hun aanbod blijven aanpassen aan de nieuwe digitale mogelijkheden.

Het Britse onderzoeksbureau verwacht niet dat de digitale expediteurs de traditionele partijen uit de markt gaan drukken.

Overigens concludeert TI dat er bij vrijwel alle transportopdrachten nog altijd handwerk nodig is, zelfs bij gestandaardiseerd stukgoedverkeer via ocean of air. Soms is het namelijk noodzakelijk om in te grijpen bij onvoorziene omstandigheden. Er kunnen altijd knelpunten of andere vertragingen ontstaan, waarop ingespeeld dient te worden door de expediteur. Als er iets misgaat is menselijk contact nodig om eventuele claims te verwerken. Dat kan slechts in beperkte mate worden geautomatiseerd omdat het voor veel vragen en discussies leidt tussen vervoerder en klant.

De beperkingen en tekorten van digitalisering komen enigszins bovendrijven in de TI-enquête wanneer de auteurs van de deelnemers willen weten waar de portals/platforms zich zouden moeten verbeteren. Bijna 16% noemt claimbeheer, 13% noemt uitzonderingsbeheer en 11% vindt dat er een inhaalslag gemaakt moet worden bij de douane-inklaringsprocessen.