De twee hebben daarvoor een joint venture opgericht waarin ze elk 50% van de aandelen voor hun rekening nemen. Voor WDP, aanzienlijk groter overigens dan partner VIB, betekent dit een eerste stap naar de Duitse onroerend-goedmarkt. Het fonds is al wel sterk vertegenwoordigd in de Benelux als beheerder en verhuurder van logistieke panden.

De nieuwe gezamenlijke onderneming ontwikkelt voor eigen rekening zulke panden in delen van Duitsland. Verder staan ‘selectieve acquisities’ van bestaande objecten op het programma. Het gaat zowel om industriële als logistieke panden.

VIB Vermögen is vooral actief in het zuiden van Duitsland, maar wil nu ook de sprong naar het westen en het noorden van het land maken. Tegelijk wil WDP zich van thuisbasis Benelux naar het oosten ontwikkelen.

Gezamenlijk vastgoedbedrijf

WDP en VIB hebben inmiddels een beginselverklaring voor hun gezamenlijke vastgoedbedrijf ondertekend en denken die de komende maanden uit te werken. WDP beheert ongeveer 4,5 miljoen vierkante meter aan logistieke panden in België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Roemenië. Het gaat om ongeveer tweehonderd objecten.

WDP is genoteerd aan de effectenbeurzen van Brussel en Amsterdam, VIB Vermögen is genoteerd aan de beurs van Frankfurt en die van München. Dit fonds heeft ruim honderd objecten in de portefeuille met een gezamenlijk oppervlak van 1,2 miljoen vierkante meter (108 bedrijfspanden), voornamelijk in de snelgroeiende regio van Zuid-Duitsland. De onderneming ontwikkelt vastgoed voor eigen rekening en verwerft bestaande gebouwen, om vervolgens huurinkomsten te genereren.