Dat onderzoek, Logistiek in Beeld, laat zien dat de sector massaal op zoek is naar ruimte voor groei. Dat geldt sectorbreed voor ruim 40% van de bedrijven en specifiek voor ruim 70% van de ongeveer honderd deelnemende logistieke dienstverleners. In totaal namen 450 bedrijven deel aan het onderzoek, waaronder verder verladers, producenten, detail- en groothandel en pakketbezorgers.

Volgens Eringfeld kan de grote ruimtevraag van de logistieke sector leiden tot een wildgroei aan locaties voor distributiecentra. ‘Je kunt je afvragen of elke gemeente een distributielocatie moet willen inrichten, naast de bestaande logistieke hot spots. Misschien moet er op landelijk of provinciaal niveau meer sturing komen om de verdozing tegen te gaan.’ Als mogelijkheid noemt hij het aanwijzen van locaties, die al een goede logistieke ontsluiting hebben.

Ruime voldoende

Het onderzoek is opgesteld en uitgevoerd in samenwerking met Greenport Venlo, Port of Zwolle, A12-zone (de as Waddinxveen-Zoetermeer) en de gemeenten Deventer, Lelystad, Nieuwegein, Waalwijk en Weert. De belangrijkste redenen om naar nieuwe locaties te zoeken, zijn volgens de onderzoekers groei van de onderneming of van de klantenportefeuille en modernisering van het vastgoed.

In hun keuze voor een nieuwe locatie letten bedrijven vooral op de kosten en beschikbaarheid van personeel en de bereikbaarheid via de weg. Het belang van arbeid bij de afweging van regio’s en locaties bleek nog groter dan drie jaar geleden, toen Stec dit onderzoek voor het eerst uitvoerde.

Het rapport laat verder zien dat driekwart van de logistieke bedrijven hun huidige locatie een ruime voldoende geeft: gemiddeld een 7,6. Bedrijven zijn voor de korte termijn vooral op zoek naar grote locaties, XXL volgens Stec, maar voor de langere termijn vinden ze een kleinere kavel in een stedelijke omgeving ook aantrekkelijk.

Ruim 70% van de logistieke bedrijven heeft een sterke voorkeur voor de eigen regio bij een investeringsbeslissing. Als redenen noemen ze de samenstelling van het huidige personeel en de ligging ten opzichte van de afzetmarkt en leveranciers. Veel van de bedrijven in het onderzoek hebben volgens Stec een voorkeur voor de centrale as in Nederland met Noord-Brabant en Utrecht als favoriet.

Circulariteit

Stec verwacht dat ‘circulariteit’ in de toekomst een grotere rol gaat spelen bij locatiekeuze. Volgens het bureau liggen hier ‘enorme kansen’ voor de logistieke sector. ‘In 2050 moet er immers een volledig circulaire economie gerealiseerd zijn. Dat biedt mogelijkheden op het gebied van retourstromen, materiaal-paspoorten, refurbishing en demontage-activiteiten. Circulaire bedrijfsprocessen en de logistieke sector zullen elkaar fysiek gaan opzoeken’, zo verwacht Stec Groep.