Verladers zullen meer en meer de regie over hun goederenstromen, als niet-kernactiviteit, aan derden overlaten. In de Verenigde Staten is dit al enige tijd een trend; in Europa staat hetzelfde te gebeuren. Die ketenregie komt, denkt Radstaak, in handen van netwerken die transport en opslag niet zozeer zelf verzorgen, maar op hun beurt uitbesteden aan andere dienstverleners.

De logistieke regisseurs van morgen kunnen netwerkexpediteurs zijn, maar evengoed ondernemingen in de IT-sector, financiële dienstverleners of consultants. De grootste gemene deler is dat bedrijven op IT-terrein uitstekend uit de voeten kunnen. In de regie van goederenstromen is een grote toekomst weggelegd voor ondernemingen die zichzelf vrijwel niet meer toeleggen op het fysieke transport of op magazijnfuncties, verwacht Radstaak.