Deze stemming moet plaatsvinden in de eerste week van juni. May (Conservatieven) zegt de afgelopen weken ‘nuttige en opbouwende’ gesprekken met oppositieleider Jeremy Corbyn (Labour) te hebben gevoerd, maar tot een gezamenlijk standpunt van beide partijen heeft dit niet mogen leiden.

Plan-May

De voorgaande drie stemmingen in de House of Commons vielen uit ten nadele van het plan-May. Bij de eerste stemming over het akkoord dat ze met de Europese Unie had bereikt, werd het zelfs met een enorme meerderheid verworpen.

Dat het overleg met de grootste oppositiepartij geen concrete resultaten opleverde, betekent om te beginnen dat May nog steeds aanstuurt op een Brexit zonder douane-unie met de Unie. Een douane-unie was één van de eisen die Corbyn heeft ingebracht. Met de nieuwe stemming wil May Corbyn onder druk zetten.

In beide partijen rommelt het. Lagerhuisleden lopen weg en de resterende fracties zijn onderling ernstig verdeeld over de vraag of het Verenigd Koninkrijk op een ‘harde’ Brexit moet aansturen. Zeer tegen de zin van de Brexiteers moet het VK kandidaten kiezen voor het Europees Parlement.