Het rapport bevestigt de uitspraak dat de sterke regio’s in Europa steeds sterker worden en het voor minderbedeelde regio’s in de periferie van Europa steeds lastiger wordt om mee te komen. Verklarende factoren zijn logischerwijs het opleidingsniveau van de bevolking in de regio, toegang tot (digitale) infrastructuur en uitgaven aan innovatie. Sommigen van u zullen nu waarschijnlijk het beeld van de ‘blauwe banaan’ op het netvlies hebben. U weet wel, het inmiddels alweer dertig jaar oude concept van een Europees economisch kerngebied dat loopt van Manchester via Nederland, Vlaanderen en Duitsland naar Milaan. Anno 2019 is de banaan gemuteerd en horen bijvoorbeeld ook de regio’s rond Wenen tot het economisch meest sterke gebied van Europa. Daardoor heeft de westelijke helft van Hongarije, maar zeker ook grote delen van Polen, Tsjechië en Slowakije, een veel positiever toekomstbeeld dan regio’s verder weg van dit kerngebied. Hier ligt stagnatie op de loer.

De positieve ontwikkelingen in dit gedeelte van Centraal-Europa vormen een mooi bruggetje naar de Railfreight Summit volgende week in Gdansk (ook een regio met een goed vooruitzicht) waar ik een verhaal mag houden over deze ‘emerging markets’. De vervolgvraag is dan hoe dit relevant is voor de Europese logistieke sector. Onderdeel van de show is ook een paneldebat met vertegenwoordigers uit de regionale containersector, intermodaal vervoer en logistiek dienstverleners. Ik ben benieuwd hoe deze heren inspelen op deze ontwikkelingen en vooral ook hoe deze gemuteerde blauwe banaan de concurrentie tussen de toegangspoorten naar het Economisch kerngebied gaat veranderen.

In 1997 ging het Centraal Planbureau nog uit van een model waarin Rotterdam, Antwerpen en Hamburg in toenemende mate de containermarkt zouden domineren. Daarbij zou Hamburg het meest profiteren van toekomstige groei in Centraal- en Oost-Europa. Dit zou dan ten koste gaan van de positie van Rotterdam en Antwerpen. Nu weten we allemaal hoe Hamburg kwakkelt. De snelle opkomst van de havens van Gdynia, Gdansk en de laatste jaren ook havens als Triëst, Piraeus en Koper laten zien dat deze markten prima via diepzeehavens in andere havenranges bediend kunnen worden.

Kortom genoeg om het deze week in Gdansk over te hebben, hopelijk ook met sommigen van u. Want één ding is zeker: de kaarten in het grote ‘welke haven voor welke container-debat’ zullen steeds opnieuw geschud worden.