In het maatregelenpakket dat eerder is gepresenteerd heeft de logistieke sector ingestemd met het gebruiken van de inkomsten van de vrachtautoheffing voor verduurzaming van het wegtransport. En daarnaast een verhoging van de MRB en verhoging van de accijnzen op diesel geaccepteerd. Dit alles om een serieuze bijdrage te leveren aan de verduurzamingsopgave waar Nederland zich voor geplaatst ziet.

Meer inkomsten

‘Het kan niet zo zijn dat we een MRB verhoging accepteren die alleen maar leidt tot meer inkomsten voor de overheid. Dan moet het bespreekbaar zijn de MRB verhoging uit de plannen te halen’, aldus Evofenedex-directeur Machiel van der Kuijl.

Wat betreft de klimaateffecten van de voorgenomen maatregelen in de logistiek constateert het PBL veel potentieel. Niet alle maatregelen leveren een zekere CO2 reductie op maar bieden wel ruimte om de beoogde bijdrage te leveren.

Emissievrij

‘Die bijdrage aan CO2 reductie gaan we halen in de logistiek’, aldus algemeen directeur Jan Boeve van TLN. ‘We hebben serieuze plannen om binnensteden echt emissievrij te bevoorraden. We zien nog veel potentieel om CO2 te reduceren met logistieke optimalisatieprogramma’s en met een juist volume eerlijke biomassa kunnen we de transitie naar emissievrij lange afstandsvervoer prima organiseren’, aldus Boeve.