Chat with us, powered by LiveChat

Van Nieuwenhuizen: Nederland redelijk voorbereid op Brexit

Brexit

Alle verloven zijn ingetrokken. De Nederlandse overheid zal in de aanloop naar 29 maart, waarop het Verenigd Koninkrijk zich mogelijk zonder ‘deal’ terugtrekt uit de Europese Unie, volledig op haar post zijn om het scheidingsproces in goede banen te leiden. Daarvan is Cora van Nieuwenhuizen, de minister van Infrastructuur en Waterstaat, overtuigd.

Er zijn tal van maatregelen in voorbereiding om in Nederland chaos als gevolg van een ‘harde’ Brexit op vrijdag 29 maart om elf uur ’s avonds tegen te gaan. Zo komen er tijdelijke voorzieningen voor chauffeurs die zich, zonder de vereiste vervoersdocumenten, bij de ferryterminals melden voor de overtocht naar de Britse eilanden. Ze kunnen hun documentatie daar binnen één uur in orde maken. De minister kondigde dit aan in een algemeen overleg van vervoersspecialisten in de Tweede Kamer.

Ferryhavens

In de ferryhavens van Rotterdam (Europoort), Hoek van Holland, Vlaardingen en IJmuiden worden tijdelijke parkeerplaatsen ingericht voor vrachtauto’s, waarbij ook voor voldoende beveiliging wordt gezorgd. In Vlissingen komen er eveneens opstelplaatsen, maar daar zijn die gemakkelijker te vinden, omdat de Vlissingse terminal al beschikt over meer dan genoeg ruimte voor trucks en trailers.

Van Nieuwenhuizen wil voorlopig geen bilaterale onderhandelingen beginnen met het VK, maar dat in Europees verband doen. We moeten ‘niet achter elkaars rug’ met de Britten tot akkoorden willen komen. Maar mocht het overleg tussen de Europese Unie en Londen niet tijdig tot resultaten komen en een harde Brexit onvermijdelijk is, dan liggen er oude verdragen tussen Nederland en het VK op de plank, die volgens Van Nieuwenhuizen weer kunnen worden afgestoft.

Europese lidstaten

Dat geldt onder meer voor de scheepvaart, het wegvervoer, de luchtvaart, de douane, de marechaussee en veterinaire inspecties. Daarop wil de minister het echter nu nog niet laten aankomen, omdat afzonderlijke Europese lidstaten dan de kans zouden lopen dat ze door het VK ‘tegen elkaar’ worden uitgespeeld.

In de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer trof Van Nieuwenhuizen een gezelschap van vooral bezorgde parlementariërs aan. Van links tot rechts wordt gevreesd voor een gebrek aan parkeerplaatsen, lange wachttijden en grote problemen voor onder meer verladers en vervoerders van bederflijke producten bij de oversteek naar de Britse eilanden.

Parkeerterreinen vorderen

De VVD-verkeerswoordvoerder Remco Dijkstra vroeg zich onder meer af of de overheid straks misschien parkeerterreinen zou moeten vorderen of zelfs opstelplaatsen op kunstgrasvelden zou moeten inrichten. Hij stipte ook aan dat in noodgeval – ‘no deal’ – extra vlrachtvluchten moeten worden toegestaan. Ferryhaven Rotterdam zal moeten kunnen beschikken over een veterinair keuringsstation.

CDA-woordvoerder Maurits von Martels vroeg aandacht voor het gevaar dat wegvervoerders die nu gebruik maken van veerdiensten elders, bijvoorbeeld in België en Frankrijk, straks zullen uitwijken naar Nederland. Van Nieuwenhuizen sloot dat niet uit, ‘als bij ons de voorbereidingen gesmeerd lopen’ en daar niet.

Veterinaire inspectiepos

Volgens de verkeersminister zullen ‘de bloemen niet verwelken’ en komt er een veterinaire inspectiepost in Rotterdam. Het concept van ‘fresh lanes’ voor versproducten op weg naar het VK lijkt weliswaar uit beeld te zijn geraakt wegens ruimtegebrek op en rondom de terminals, maar is, zo zei Van Nieuwenhuizen, toch nog onderwerp van bespreking tussen haar ministerie en dat van Landbouw, Natuurbehoud en Visserij.

Heeft u te maken met de Brexit? Kom dan ook naar de Sessie Brexit op 27 februari 2019 in Venlo en leer alles over de verschillende scenario’s.

Gerelateerde dossiers
Reageren
500 tekens over