Gudde deed deze uitspraak tijdens een sessie van het Supply Chain Excellence Leadership Platform (SCELP) over talentontwikkeling. Supply chain professionals dienen volgens hem zelf het voortouw te nemen in de zoektocht naar talent, die vaak al begint in de collegebanken.

Supply chains

De wereld verandert en onze supply chains veranderen mee. De sector heeft nieuwe talenten nodig die helpen om de supply chains van de toekomst vorm te geven, maar die talenten zijn uiterst schaars. ‘De schappen zijn leeg. Als we voor talent blijven shoppen in de winkel waarin we altijd shopten en dezelfde vraag blijven stellen, krijgen we niets meer. Wij stellen de verkeerde vraag’, vindt Steven Gudde.

De arbeidsmarkt is volgens hem structureel veranderd, maar veel bedrijven zijn daar niet in meegegaan. ‘Die denken nog in vaste banen en vaste functies. Als ze iemand zoeken, starten ze met het opstellen van een functieprofiel. Maar tegen de tijd dat ze daarmee klaar zijn, is die functie alweer veranderd. En laten we eerlijk zijn: als iedereen in uw bedrijf alleen zou doen wat in zijn functieomschrijving staat, bestond uw bedrijf niet meer.’

Oud idee

Het denken in functies is een oud idee. Het is beter om te denken in rollen en taken. Die moeten we volgens hem neerleggen bij talenten die ze goed kunnen invullen. Bij het selecteren van talenten wordt te veel naar kennis en ervaring gekeken, naar de opleiding die talenten hebben genoten. ‘Maar die kennis is redelijk vergankelijk. De halfwaardetijd van een opleiding is vijf tot zes jaar. Een opleiding vertelt hooguit wat iemand in het verleden ooit kon.’

Waar moeten we talenten dan wel op selecteren? Gudde verwijst naar de ‘21st century skills’ zoals ICT-geletterdheid, samenwerken, probleemoplossend vermogen, creativiteit, sociale vaardigheden en kritisch denken. ‘Maar de vraag is niet zozeer wat het bedrijf wil, maar wat het bedrijf de talenten te bieden heeft. Waar sta je voor als organisatie? Dat moeten we communiceren.’

Tijdelijke arbeidsrelaties

Eén van de trends op de arbeidsmarkt is flexibilisering. Er ontstaat tijdelijkheid in arbeidsconstructies, waardoor lange termijn nauwelijks nog bestaat. Talenten denken niet in arbeidsrelaties, maar zoeken verbinding met organisaties. Gudde: ‘Als we de talenten eenmaal hebben, is de vraag hoe lang we ze moeten vasthouden. Het antwoord: niet tot het einde der tijden, maar alleen zolang organisatie en talent wederzijds voor elkaar van waarde zijn.’

Talent bind je niet meer met een vast contract, een hoog salaris en een leaseauto, stelt Gudde. ‘Oké, ze willen een vast contract totdat ze een hypotheek hebben, maar daarna kan die vaste baan weer weg. Ook op HBO- en WO-niveau werkt 30% van de mensen al niet meer in vast dienstverband. Talenten bind je door ze de ruimte te geven en het niet erg te vinden dat ze weggaan.’