4 oktober: 2M schendt marktlimiet EU

De 2M-alliantie van Maersk Line en MSC is ruimschoots door de door de EU toegestane marktaandeelgrens van 30% uit de Consortia Block Exemption Regulation gebroken. Dit blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Alphaliner. Het Deense Maersk heeft mede door de overname van Hamburg Süd momenteel een marktaandeel van 17,9% in de containerwereld, terwijl MSC volgt met een percentage van 14,4. Als daar ook nog eens het marktaandeel van strategische partner HMM (1,8%), bij wordt opgeteld, komt 2M uit op een marktaandeel van 34,1%.

5 oktober: Rechtszaken tegen abrupt gestopt Dikken

Acht ex-medewerkers van Dikken Transport stappen naar de rechter. Zij eisen gezamenlijk ongeveer een ton van voormalig eigenaar Dennis Dikken. Eerder dit jaar trok eigenaar Dennis Dikken plotseling de stekker uit zijn transportbedrijf. Het personeel kreeg daarover een brief en nog enkele weken doorbetaald, maar stond daarna op straat. De chauffeurs lieten het er niet bij zitten en stapten samen met de vakbond naar de rechter. Die bepaalde later dat de acht chauffeurs een vergoeding moeten krijgen. In totaal ontvangen ze ongeveer 65.000 euro bruto. Dit omdat volgens de rechter het ontslag niet volgens de regels was. De werknemers krijgen ieder drie maandsalarissen. Ook zijn alle andere vorderingen toegewezen. Zo krijgen de werknemers nog zeventien vakantiedagen uitbetaald. Die waren door Dikken ten onrechte ingehouden.

25 oktober: Rotterdam krijgt een polymeren-hub

Rotterdam krijgt er weer een hub bij, eentje voor polymeren. Dat is een van de belangrijkste grondstoffen voor de kunststofindustrie, waarin de Nederlandse haven tot nu toe een bescheiden positie heeft. De Rotterdam Polymer Hub (RPH) moet daar verandering in brengen. Het gelijknamige bedrijf heeft een huurovereenkomst gesloten met Havenbedrijf Rotterdam voor een terrein van tien hectare op het Distripark Maasvlakte. Daarop worden twee loodsen gebouwd met een gezamenlijke vloeroppervlakte van 35.000 vierkante meter. RPH is een joint venture van de Euro-Rijn Group (60%) uit Moerdijk en de Belgische ondernemer in logistieke diensten voor de chemische industrie Geert Van De Ven.

8 november: RWS keurt Amsterdamse IJ-brug af

Een grote tegenvaller voor de plannen van het Amsterdamse stadsbestuur voor een fiets- en voetgangersbrug over het IJ. Rijkswaterstaat (RWS) wijst de plannen categorisch af. Volgens RWS leveren de zes voorgestelde varianten van een Java-brug onveilige nautische situaties op voor het drukke scheepvaartverkeer op het IJ. De afwijzing is een grote streep door de rekening van het stadsbestuur om binnen enkele jaren een oeververbinding te hebben tussen het centrum en Amsterdam-Noord. De Amsterdamse havenwethouder Udo Kock reageerde door te melden dat er voorlopig geen Java-brug over het IJ in Amsterdam komt, terwijl de gemeente een tunnelvariant als alternatief voor een brugverbinding niet langer uitsluit. Amsterdam gaat nu met Haven Amsterdam en Rijkswaterstaat opnieuw kijken naar alle opties, waaronder een tunnel van Centraal Station naar Amsterdam-Noord.

9 november: OESO valt de allianties aan

Het International Transport Forum (ITF) van de OESO heeft de aanval geopend op de grote allianties in de containerlijnvaart die de afgelopen jaren tot stand zijn gekomen. De ITF, de denktank van de OESO op transportgebied, vindt dat de drie grote allianties (2M, Ocean Alliance en THE Alliance) een te groot deel van de markt in handen hebben. Hun aandeel ligt volgens het forum rond de 80%, wat zou leiden tot allerlei negatieve gevolgen voor klanten, havens en uiteindelijk voor consumenten. Het marktaandeel van 19% van de grootste carrier Maersk is groter dan dat van alle wereldwijde lijnvaartallianties van vóór 2012.

12 november: Meer directe havenbanen dan ooit

De havengerelateerde werkgelegenheid in de regio Rotterdam-Rijnmond is vorig jaar met bijna 3.000 werkenden toegenomen tot 101.400 werkzame personen. Dat is een van de bevindingen van de Havenmonitor, die onderzoekers van de Erasmus Universiteit jaarlijks opstellen in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het is voor het eerst dat het aantal werkenden in de regio dat direct aan de haven toe te schrijven valt, boven de 100.000 ligt. Havenbedrijf Rotterdam stelt op basis van het onderzoek dat het Rotterdamse havengebied ‘een magneet’ is voor werkgelegenheid en economische groei in Nederland. Vooral het aantal banen in Rotterdam zelf is gegroeid.

22 november: Tarief wegvervoer maximaal 5% hoger

Veel Europese wegtransporteurs verwachten hun tarieven het komende jaar te verhogen met 1 tot maximaal 5%. Oorzaak hiervan is de beperkte capaciteit in de branche en het nijpend tekort aan chauffeurs. Een enquête laat zien dat, ondanks de huidige problemen in het Europees wegvervoer, de meeste transporteurs optimistisch blijven over de toekomst en een verbetering van de winstmarges voorzien. Zo is maar liefst 84% van de deelnemende bedrijven aan het onderzoek in de Benelux van plan om de vrachtprijzen volgend jaar te verhogen.

4 december: EU akkoord over regels wegtransport

De Europese transportministers zijn akkoord over nieuwe regels voor het wegvervoer. Deze moeten cabotage beperken, arbeidsomstandigheden verbeteren en vervoerders meer vrijheid geven voor grensoverschrijdende diensten. De nieuwe regels bepalen dat gelijk loon geldt voor gelijk werk als een buitenlandse transporteur goederen vervoert in Nederland of een ander EU-land.

5 december: Tegenslag voor Maastricht 

Maastricht Aachen Airport (MAA) mag vanaf begin volgend jaar niet meer de volledige start- en landingsbaan van 2.750 meter gebruiken, maar moet genoegen nemen met de veel kortere baanlengte van 2.500 meter. De provincie Limburg heeft de aanvraag waarop het huidige tijdelijke luchthavenbesluit voor het gebruik van de gehele baan is gebaseerd, ingetrokken. Gedeputeerde Joost van den Akker (VVD) wil de gehele procedure herzien, waarbij er meer rekening wordt gehouden met de overlast voor omwonenden en ook een aantal achterhaalde gegevens uit de oude aanvraag uit 2014 wordt aangepast. Doordat de provincie de aanvraag heeft ingetrokken, vervalt vanaf 1 januari 2019 automatisch het huidige gedoogbeleid en wordt weer het oude luchthavenbesluit van kracht, dat alleen vliegverkeer toestaat op de eerste 2.500 meter van de baan. Het recente besluit is een tegenvaller voor de groei-ambitie van de regionale luchthaven op vrachtgebied.

13 december: Kabinet komt met vrachttaks

Het kabinet Rutte voert vanaf 2021 een aparte belasting in op vrachtvluchten. De maatregel, waarbij er een heffing komt op het startgewicht van de vrachtvliegtuigen, moet volgens berekeningen de schatkist 45 miljoen euro per jaar opleveren. Het overige deel van de nationale vliegtaks (175 miljoen euro) wil staatssecretaris Menno Snel (Financiën) innen bij de passagiers. Indien de berekeningen kloppen, wordt de kleine luchtvrachtsector onevenredig zwaar aangeslagen. De vrachtmaatschappijen zijn maar goed voor 3,2% van de vliegbewegingen op Schiphol, maar moeten 20,5% van de vliegtaks ophoesten. Via de belasting op het startgewicht (MTOW) van de vrachtvliegtuigen wil het kabinet een begin maken met het beprijzen van de milieuschade door het vrachtvervoer. Daarbij kunnen stillere vrachtvliegtuigen rekenen op een mindere aanslag. Het voorstel wordt in het voorjaar van 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd.

18 december: Impact haven Rotterdam nog groter

De economische betekenis van de haven van Rotterdam is tweemaal groter dan tot nu toe berekend. Dat komt naar voren uit onderzoek door de Erasmus Universiteit (EUR) in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam. In de studie wordt de zogeheten toegevoegde waarde van de Rotterdamse haven in 2017 becijferd op 45,6 miljard euro, oftewel 6,2 procent van de Nederlandse economie. Dat is veel meer dan waar het Havenbedrijf zelf tot nu toe van uitging. In dit onderzoek is voor het eerst ook gekeken naar de zogenoemde voorwaartse indirecte effecten. Dat zijn economische activiteiten in Nederland die mogelijk worden gemaakt dankzij de aanwezigheid van de Rotterdamse haven, zoals wederuitvoer via logistiek en distributie. Tot nu toe werd alleen gekeken naar de directe werkgelegenheid en toegevoegde waarde gemeten inclusief ‘achterwaartse’ indirecte effecten. Dat is de toegevoegde waarde die het gevolg is van inkoop door bedrijven vanuit de haven elders in de Nederlandse economie.

Wat gebeurde er nog meer in het vierde kwartaal?

 • Maersk komt met ‘speed-boeken’
 • Minimale call size haven van Antwerpen gestart
 • Rijkswaterstaat schiet plannen Amsterdamse IJ-brug af
 • CMA CGM verhoogt controversiële nood­bunkertoeslag
 • Brits kabinet buigt zich over conceptovereenkomst Brexit
 • DP World investeert 197 miljoen in Antwerpen
 • Vijf grote rederijen bevestigen nieuwe samenwerking
 • TLN-topman Van Dijk wordt commissaris van de Koning
 • Noord-Holland Brandstoftekort door lage waterstand Rijn
 • Extra geld naar aanpak knelpunten weg, water en spoor
 • CBS: ‘Geen aanwijzingen voor een naderende recessie’
 • Girteka bestelt maar liefst 1500 trucks bij DAF
 • Akkoord over nieuwe Europese regels wegtransport
 • Maastricht Aachen al eind dit jaar zonder langere baan
 • Alibaba steekt 75 miljoen euro in distributiecentrum luchthaven Luik
 • Kabinet komt met taks op vrachtvluchten
 • Hansa Heavy Lift houdt ermee op
 • Oud-directeur Jack den Hartogh van Den Hartogh Logistics overleden
 • Anne Rigail nieuwe baas van Air France
 • ING: ‘Groei wegtransport zwakt af in 2019’
 • Ook ONE heft volgend jaar al nieuwe bunkertoeslag
 • Havengeld Rotterdam stijgt 1%, meer korting voor groene schepen
 • K+N wil binnenlands wegvervoer afstoten
 • Rotterdam verliest eerste aanloop in nieuw netwerk THE Alliance
 • Eerste elektrische vrachtwagen van Jumbo voor winkeldistributie