De nieuwe overeenkomst is afgesloten door onder meer TLN en de vakbonden CNV, FNV en De Unie. De cao heeft een looptijd van vijftien maanden, startend op 1 oktober 2018. Eind volgend jaar loopt hij ten einde.

De regeling is afgesproken voor:

  • De functies ‘chauffeur kipper’, ‘chauffeur onderlosser’ en ‘chauffeur walking floor’ in de wegenbouw en het agrarisch vervoer
  • De functie ‘orderverzamelaar’ in het sierteeltvervoer

Uitzondering

Normaal gesproken mag een werkgever een ex-medewerker pas na zes maanden terug in dienst nemen op een tijdelijk contract. Bij invoering van de wet in de vorige kabinetsperiode is een uitzonderingsmogelijkheid toegevoegd. Daardoor mogen sectoren in hun cao’s afwijken van deze regels.

Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moeten de betreffende functies een ‘seizoensmatig karakter hebben als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden’. Ook moeten deze functies ‘niet aansluitend door dezelfde werknemer kunnen worden uitgeoefend gedurende een periode van meer dan negen maanden per jaar’.

Download hier de nieuwe cao-tekst.