‘Het gebruik van data is in de meeste gevallen nog beperkt tot het eigen bedrijfsonderdeel. Het is noodzakelijk een volgende stap te maken en data bedrijfsbreed te delen, om vervolgens ook de data uit de keten en omgeving te integreren in het logistiek proces’, zegt de belangenbehartiger.

Digitalisering

De Nederlandse handels- en productiebedrijven geven in het onderzoek aan kritisch op zichzelf te zijn over de mate waarin logistieke processen zijn geautomatiseerd en gedigitaliseerd en realtime data worden gebruikt. In de enquete geven zij zichzelf hiervoor een magere 6,1 als rapportcijfer.

Ondanks het lage cijfer, geven zij aan deze ontwikkelingen wel belangrijk te vinden. 80% van de ondernemers geeft aan dat data en digitalisering een belangrijk tot essentieel onderdeel vormt voor de toekomst van het bedrijf. ‘Om de logistieke toppositie van Nederland te behouden en aan de wensen van de klanten te voldoen, is het cruciaal dat Nederlandse handels- en productiebedrijven serieus met data en digitalisering aan de slag gaan’, meldt Evofenedex.

Zorgen

‘Dat handels-, productie-, service- en (groot)winkelbedrijven hun huidige stand van zaken met een magere voldoende beoordelen, baart ons zorgen. Binnen de sector wordt weliswaar veel gesproken over ontwikkelingen zoals blockchain, artificial intelligence, truckplatooning en 3D-printen. Maar uit ons onderzoek blijkt dat bijna 70% van de ondernemingen hier totaal niet mee bezig is.’

‘Tweederde van de bedrijven is wel aan het kijken of al aan de slag met inzichtelijke supply chains en digitale platforms. Tussen theorie en praktijk zit overduidelijk een groot gat. Zeker in de digitale wereld waarin we nu leven, is data essentieel. Want geen data betekent straks in veel gevallen geen omzet’, aldus Johan Kerver, lid van het managementteam van Evofenedex.

Slechts drie van de tien handels- en productiebedrijven hebben logistieke data uit de keten of de markt beschikbaar. 21% heeft de beschikking over data op afdelingsniveau en 42% heeft logistieke data tot op het eigen bedrijfsniveau.

Beschikbare data worden vooral gebruikt om kosten te kunnen besparen (efficiency) en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Bij meer dan 70% van de logistieke processen wordt gebruik gemaakt van data die niet realtime is. Dit komt onder andere omdat Excel, in combinatie met andere software, nog de meest gebruikte tool is in de logistiek.

Verouderde cijfers

‘Excel is echter niet per se het meest geschikte programma voor de verwerking van realtime data. Dit betekent in de dagelijkse praktijk dat binnen bedrijven beslissingen worden genomen en gestuurd wordt op basis van verouderde cijfers. Wij vinden dit alarmerend’, aldus Evofendex. Voor het onderzoek is een groep van ruim 260 managers die (mede)-verantwoordelijk zijn voor de logistieke processen in hun bedrijf ondervraagd.