Onderzoeksconsortia kunnen tot en met 19 februari 2019 hun voorstellen indienen bij NWO. Projecten die gaan over duurzaamheid, de inpassing van nieuwe technologie en (stedelijke) bereikbaarheid komen in aanmerking. Onder meer het gebruik van living labs staat centraal.

Thema’s

Thema’s waarover living labs kunnen worden ontwikkeld, zijn bijvoorbeeld emissievrije transportnetwerken en duurzame stedelijke mobiliteit en transport. Het doorsnijdende thema is innovatieve business- en organisatiemodellen. Integraal onderdeel van de voorstellen moet de Maatschappelijk Verantwoord Innoveren-benadering zijn. Deze staat voor het vroegtijdig meenemen van ethische en maatschappelijke aspecten van de (technologische) innovaties waar in de living labs onderzoek naar wordt gedaan.

De call heeft tot doel om inspirerende projecten mogelijk te maken die door zichtbaarheid bijdragen aan de toepassing en opschaling van de ontwikkelde inzichten en oplossingen. Vernieuwing van het transport- en mobiliteitssysteem zal in ieder project de hoofddoelstelling zijn.

Beschikbaar budget

Indieners kunnen minimaal 1 miljoen euro en maximaal 2 miljoen euro aanvragen. Er is in totaal een bedrag van 12.775.000 euro beschikbaar. Daarnaast is er een verplichte cofinanciering van 33% van het totale projectbudget. Bij aanvraag van de maximale subsidie bedraagt het totale projectbudget dus minimaal 3 miljoen euro.

Een voorstel kan worden ingediend door een senior onderzoeker aan een Nederlandse universiteit, lector aan een hogeschool of senior onderzoeker bij een TO2-instelling dan wel een NWO- of KNAW-instituut. Publieke of private stakeholders moeten bij het consortium betrokken worden, maar kunnen zelf geen aanvraag indienen.

NWO en TKI Dinalog

De call Duurzame Living Labs (Fase 2: Lighthouse projecten) is een initiatief van NWO en TKI Dinalog. Zij werken voor deze call samen met de Topsector Logistiek, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de Topsector Water & Maritiem en de Topsector Energie.