Het consortium bestaat onder meer uit de Johan Cruijff Arena, ING, ABN Amro, CSU, Nationale Nederlanden, Nuon, AMC, Hogeschool van Amsterdam, TNO, Renewi en Suez. Doelstelling van de pilot is schonere lucht en minder (en schonere) inzamelwagens door de gezamenlijke inzameling van bedrijfsafval.

Cross Chain Control Center

Het nieuwe logistieke model voor afvalinzameling krijgt gestalte in de pilot Cross Chain Control Center (4C) die mede wordt gefinancierd door de Topsector Logistiek. Tijdens de pilot werken Suez en Renewi in samenwerking met het consortium aan de gezamenlijke inzameling van bedrijfsafval.

Beide afvalverwerkers hebben de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (Green Deal ZES) ondertekend en deze pilot sluit hierbij aan. Door de bundeling wordt de CO2-uitstoot en het aantal transportbewegingen verminderd. Zo zorgt de inzet van minder en schonere inzamelwagens voor minder geluidsoverlast, een verhoging van de verkeersveiligheid en een betere doorstroming van verkeer.

Bedrijfsafval

Waar gemeenten verplicht zijn het huishoudelijk afval op te halen, is de bedrijfsafvalmarkt geliberaliseerd: bedrijven kunnen hun eigen bedrijfsafvalinzamelaar kiezen. Omdat zij verplicht zijn steeds meer afval gescheiden aan te bieden, neemt het aantal verkeersbewegingen in de toekomst alleen maar toe en daar valt winst te behalen.

Onder leiding van TNO en Hogeschool Amsterdam is de afgelopen periode onderzocht op welke wijze de pilot het best ingericht kon worden en welke uitdagingen er speelden. Het resultaat is dat Renewi en Suez hun vervoersstromen slim gaan bundelen en het afval op een schonere manier vervoeren. Laatstgenoemde zet tijdens de pilot een elektrisch voertuig in voor de inzameling van organisch afval, oliën en vetten, glas, kunststof, koffiedik en koffiebekers. Renewi verzorgt de inzameling van papier en karton.

Vijf maanden

De pilot ‘Logistiek Slim Samenwerken’ duurt vijf maanden. Wanneer de pilot een succes blijkt, kijken de partijen samen naar een structureel vervolg, waarbij andere bedrijven in Amsterdam-Zuidoost uiteraard kunnen aansluiten.

Lees ook: ‘Onafhankelijke ketenregisseur nodig bij 4C’