Hij zegt dat de opvang en verwerking van de sterke groei veel extra kosten met zich meebrengen en dat Nedcargo die niet langer voor eigen rekening kan nemen. De toeslag wordt per inkomende pallet in rekening gebracht. Hoe hoog de toeslag is, heeft Nedcargo niet bekendgemaakt.

Het bedrijf zegt een toeslag in te stellen ‘zodat die op een snelle, eenduidige en transparante manier met de klant kan worden verrekend’. Het bedrijf wil de gestegen kosten volgend jaar in de tarieven verwerken. De toeslag geldt zowel in Nederland als België. Antvelink: ‘Aangezien alle klanten gebruikmaken van het gezamenlijk distributienetwerk en de multi-client distributiecentra geldt deze toeslag voor alle klanten, ook degenen die niet de sterke groei ondervinden.’