Het gaat erom dat de data beschikbaar komt voor iedereen die ze wil afnemen, tegen een prijs die marktconform en voor alle partijen gelijk (non-discriminatoir) is.

Ladinggegevens

Het ontsluiten van ladinggegevens aan bestaande contractuele partners is in de logistiek ketens gebruikelijk. Anders zou bijvoorbeeld een transporteur niet – namens zijn verlader – zendingen kunnen afleveren. Het delen van ladinggegevens met derde partijen, zoals controltowers, stadsdistributiecentra, alternatieve vervoerders of andere partijen waarmee nog geen contractuele relatie bestaat, is echter nog niet gebruikelijk.

‘Juist deze ontsluiting aan derde partijen kan aantoonbaar leiden tot efficiëntie en optimalisatie in de logistieke keten’, licht de Topsector Logistiek toe, die de aanbesteding ondersteunt. ‘Denk hierbij aan bundelingsmogelijkheden door transporteurs, route-optimalisaties door controltowers, data-analyse en optimalisatie voorstellen door logistieke consultants of wetenschappers.’

Achterland zeehavens

‘Deze opdracht focust zich op ladinggegevens gerelateerd aan het achterland van zeehavens. Dit heeft te maken met projecten met een directe relatie met onze zeehavens die op dit moment spelen, of op korte termijn gaan spelen in de logistieke sector. Denk hierbij aan de MIRT corridor projecten. Of meer specifiek het project ‘controltower achterland zeehavens’ waarin ontsluiting van deze ladinggegevens van grote toegevoegde waarde gaat zijn’, meldt de Topsector Logistiek.

De opdracht is vooral bedoeld voor partijen die actief zijn in de logistieke sector op het gebied van IT dienstverlening. Van deze partijen wordt verwacht dat zij de beschikking hebben over data van ladinggegevens – al dan niet namens hun bestaande klanten en andere stakeholders. De Topsector Logistiek denkt dan bijvoorbeeld aan platform providers, logistieke marktplaatsleveranciers, leveranciers van TMS en/of WMS systemen of Community Platform Providers.