Onder de streep bleef een nettowinst over van 5,9 miljoen euro, tegen 6,5 miljoen in 2016 voor het bedrijf uit Beesel.

De directie is ondanks de dalende cijfers in het recent bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarverslag van de logistieke groep ‘tevreden’ over het bereikte resultaat. Het wijst er onder meer op dat het mindere resultaat grotendeels is toe te schrijven aan de eenmalige kosten in verband met de sluiting van het warehouse in het Belgische Genk.

‘Zonder die afschrijving was het resultaat hoger uitgevallen dan dat van 2016’, aldus het management. De opstartkosten van de nieuwe kantoren in Zagreb en Budapest hadden ook een negatief effect op de winstcijfers van Ewals Cargo Care, voegt de directie eraan toe.

Volumes

Het bestuur van de logistiek dienstverlener wijst er verder in het jaarverslag op dat door het verlies van ‘een grote klant’ er bij het onderdeel ‘freight management’ sprake was van lagere volumes. Dat werd overigens grotendeels weer gecompenseerd door extra volumes uit nieuwe expeditiekantoren en meer distributie en opslag, schrijft de directie. Dat meer omzet niet direct tot een hogere winstgevendheid heeft geleid, wijt het management verder aan hogere kosten aan chauffeurs (door het tekort aan rijders) en de aanschaf van materieel.

Ewals Cargo Care had vorig jaar ruim 2.300 medewerkers in dienst, onder wie een groot deel tijdelijke krachten. Dat was een stijging van bijna 150 personeelsleden vergeleken met 2016. Expeditie en wegvervoer waren daarbij goed voor het gros van de omzet. Rond de 580 miljoen euro aan omzet kwam voor rekening van die twee activiteiten. De inkomsten uit logistiek (warehousing) kwamen uit op 16,7 miljoen euro.