Synchromodaliteit betekent dat een verlader de logistiek dienstverlener vrijheid geeft om te kiezen welke modaliteit hij het beste acht om de goederen te laten vervoeren. Tijdens het NT Multimodaal Event afgelopen donderdag in Venlo gingen honderden logistieke dienstverleners hierover met elkaar in gesprek.

Transparantie

‘Het gaat erom dat een lading op de juiste tijd en plaats aankomt’, zegt Jaco van Meijeren van TNO. ‘Vervoerders moeten daarvoor wel transparantie tonen aan de verlader en het vertrouwen krijgen. Als er dan ergens een storing is, kunnen ze direct de modaliteit wijzigen en de beste keuze voor dat moment maken.’

Voordat een logistiek dienstverlener dit principe toe kan passen, dient hij volgens Van Meijeren aan drie voorwaarden te voldoen. Hij moet over alternatieven in het transportnetwerk beschikken, als het gaat om modaliteiten, routes en tijdstip. Hij moet de vrijheid hebben om de alternatieven flexibel te benutten. En hij moet over de juiste vaardigheden beschikken om de beste keuze te maken. Want zodra een verlader teleurgesteld wordt en een afspraak over levering niet wordt nagekomen, zal hij de controle weer naar zich toe trekken.

Verstoringen

Van Meijeren: ‘Zodra alle modaliteiten continu in je systeem zitten, kun je heel makkelijk overschakelen bij grote verstoringen. Ook biedt het efficiencyvoordelen. Je bent flexibel, dus kunt kiezen voor een hogere beladingsgraad per modaliteit.’

Het klinkt eenvoudig, maar toch is het in de praktijk best moeilijk om snel te schakelen tussen weg, spoor en binnenvaart. ‘Dit kan een partij niet in zijn eentje doen’, beseft Van Meijeren. ‘Je moet samenwerken. Omdat het zo complex wordt, is realtime zichtbaarheid en de status van alle schakels in de keten erg belangrijk.’

Verladers

Ook verladers moeten soms overtuigd worden om de controle uit handen te geven, heeft Peter van der Meijden van Seacon Logistics gemerkt. ‘Het gaat om betrouwbaarheid. Verladers richten zich vaak op wegvervoer, want dat kennen ze. Nieuwe concepten inbrengen is moeilijk. Je zult moeten bewijzen aan de verlader dat zijn supply chain hierdoor écht verbetert.’

Verladers richten zich vaak op wegvervoer, want dat kennen ze.

Verladers plannen vaak buffers in hun supply chain in om niet teveel last te hebben van verstoringen. ‘Dat doen ze vanwege de onzekerheid’, zegt Maira van Helvoirt, voorzitter van binnenvaartorganisatie Linc. ‘Verladers hebben vaak strikte ideeën hoe ze iets vervoerd willen hebben. Als er meer gerekend wordt met reële deadlines, heb je automatisch meer flexibiliteit om gebruik te maken van de verschillende modaliteiten. Het heet nu synchromodaal, maar eigenlijk doen onze leden dat al sinds jaar en dag.’

Toekomstbestendig netwerk

Overigens moet bij de keuze voor synchromodaliteit niet altijd uitsluitend gekeken worden naar de beste oplossing van dat moment, vindt Mark Jansen van multimodaal vervoerder Hupac. ‘Er wordt vaak gesproken over winst en kosten. Maar verladers en logistieke dienstverleners moeten zich ervan bewust zijn dat het creëren van een flexibel toekomstbestendig netwerk ook winst is. Je moet niet alleen kijken naar de cijfers, maar ook naar de kansen om in de toekomst door te kunnen groeien.’

De praktijk is echter vaak weerbarstiger dan de theoretische planning. Een vervoerder moet daar goed mee om leren gaan. Stel je hebt een goederentransport per spoor naar het achterland ingepland, maar dan blijkt opeens het zeeschip een paar dagen later binnen te komen in de haven. ‘Dan verwacht de klant opeens spoed om de container toch binnen 24 uur op zijn bestemming te krijgen. Het gaat om het verwachtingspatroon. Uitleggen aan de klant wat de opties zijn: kosteneffectief en wat langzamer of duurder en snel.’

Beprijzing wegvervoer

Milieu-aspecten gaan steeds meer invloed hebben op de beprijzing van de verschillende modaliteiten, voorspelt Onno de Jong van adviesbureau Ecorys. ‘De transportsector heeft nog altijd te kampen met dunne marges. Maar in de huidige economische omstandigheden hoeven we niet alleen maar bezig te zijn met overleven, er is ook ruimte om na te denken over de toekomst. Bereid je voor op energietransitie, verduurzaming en digitalisering. Het nieuwe beleid in Brussel is voor de transportsector heel belangrijk. De EU wil vrachtvervoer over meer dan 300 km zoveel mogelijk van de weg af hebben. Dat betekent steeds verdere beprijzing van wegverkeer. Dat is nu al terug te zien in het nieuwe Europese Mobiliteitspakket. Synchromodaal is ook optimaliseren voor duurzaamheid. Dat sluit goed aan op de ambities van de EU. Het transport wordt daarmee schoner en geeft minder overlast.’

Het principe van de 24-uurseconomie, waarin transport vooral ’s nachts plaatsvindt als er geen files zijn, ziet hij niet zo snel gebeuren. ‘ Vanuit supply chain oogpunt werkt dat misschien wel goed, maar wil je dat maatschappelijk gezien ook? Willen al die mensen altijd ’s nachts werken? Die vraag moet je eerst goed onderzoeken.’

Bereikbaarheid

Door de groeiende economie zal het transport steeds verder toenemen. Het is zaak dat we nu nadenken hoe we daarmee ook in de toekomst op een goede manier mee omgaan. En dat is nog niet zo makkelijk, beseft Joost van den Akker, gedeputeerde provincie Limburg.

‘Logistiek is in Limburg één van de belangrijkste sectoren. Maar liefst 12%.van de beroepsbevolking werkt in de logistiek. Distributiecentra schieten als paddestoelen uit de grond. Alles moet wel in beweging blijven, anders staan die dc’s straks leeg omdat je Limburg niet meer kunt bereiken.’

Hoewel volledige synchromodaliteit voor veel logistiek dienstverleners misschien nog ver weg is, het begin kan nu al door veel partijen gemaakt worden, zegt Michel van Meurs van logistiek dienstverlener Contargo. ‘De eerste stap is die van de weg naar het spoor.’

De eerste stap is die van de weg naar het spoor.

Foto: rondetafelgesprek tijdens NT Multimodaal Event met van links naar rechts: dagvoorzitter Hans Etman, Peter van der Meijden – Seacon Logistics, Willemien Akerboom – European Gateway Services, Michel van Meurs – Contargo Trimodal Network en Roy van den Berg – Specialist Synchromodaal Transport.