Zo kan data over leveringen, doorlooptijden en transportroutes helpen om logistieke processen te optimaliseren en samenwerking met opdrachtgevers te bevorderen. De uitdaging is echter vooral om data uit verschillende bronnen bij elkaar te brengen in één systeem.

Dat blijkt uit een onderzoek waarin ABN Amro in kaart heeft gebracht hoe ondernemers de invloed en kansen inschatten van zes innovaties in de logistieke sector: blockchain, truck platooning, business intelligence (BI), digitale platforms, verduurzaming en robotisering.

Logistiek dienstverleners

‘In een wereld waarin velen data als het nieuwe goud zien, zullen opdrachtgevers en logistiek dienstverleners elkaar steeds weer uitdagen om processen te optimaliseren’, meldt de bank. ‘In onze ogen gaat BI een steeds belangrijkere rol spelen.’

Wel denkt de logistieke sector dat zij te weinig beschikt over medewerkers met specifieke BI-vaardigheden. ‘Ondernemers moeten extra aandacht geven aan het aantrekken en opleiden van mensen met specifieke interesse en vaardigheden op het gebied van data-analyse’, adviseert de bank.

Truck platooning

Truck platooning, waarbij vrachtwagens elektronisch met elkaar verbonden zijn en op korte afstand van elkaar rijden, is een veelbelovende innovatie voor het langeafstandsvervoer. Zo zorgt het voor een betere doorstroming van het verkeer, minder brandstofverbruik en een lagere CO2-uitstoot.

Toch verwachten de ondervraagden niet dat deze ontwikkeling een flinke impact zal hebben op korte termijn; deze innovatie scoorde het laagst van alle zes gebieden. ‘Adequate wet- en regelgeving blijft nog achterwege en is mogelijk een factor die het vertrouwen in deze innovatie beperkt’, geeft ABN Amro als mogelijke verklaring.

Wet- en regelgeving

Toch adviseert de bank de sector om deze ontwikkelingen op de voet te volgen. ‘Wij denken dat truck platooning op snelwegen een innovatie is die daadwerkelijk toegepast gaat worden. Zodra wet- en regelgeving niet langer een remmende factor is, kan invoering snel werkelijkheid worden.’

Ook keek de bank naar blockchain als mogelijke aanjager van innovatie in de logistieke sector. Maar die initiatieven beperken zich vooralsnog vooral tot verkenningen naar de mogelijkheden van de technologie. ‘Concrete toepassingen voor de sector zijn tot op heden in aantal beperkt en op initiatief van de grote bedrijven’, meldt het rapport. Toch verwacht de bank dat deze technologie binnen drie jaar grote invloed heeft.

‘Wij denken dat de praktische toepassing daarvan in de sector veel sneller zal gaan dan dat nu uit de enquête blijkt. Digitalisering en uniforme datauitwisseling leiden tot optimalisatie van het logistieke proces. Hiermee is blockchaintechnologie van grote toegevoegde waarde voor de sector.’

Verduurzaming

Ook verduurzaming scoorde hoog onder de respondenten. ‘Wij denken dat ketensamenwerking op het gebied van verduurzaming essentieel is om de sector te verder te verduurzamen. Alle partijen moeten hun bijdrage hieraan leveren. Er moet sprake zijn van een gedeeld belang die de route naar verduurzaming mogelijk maakt. Wanneer één schakel binnen de sector niet de noodzaak inziet, blijft namelijk de gehele keten achter’, aldus de bank.

Als het gaat om robotisering, verwachten de onderzoekers dat vooral grote bedrijven dit op de voet volgen. Dit omdat robotisering momenteel nog erg duur is en daardoor voor kleinere bedrijven moeilijk te financieren is. Verder keek de bank nog naar de opkomst van digitale platforms. Hoewel de respondenten aangaven hier op dit moment nog weinig van te verwachten, ziet de bank daar zeker kansen.

‘Naar onze mening is deze platformtechnologie kansrijk gezien de maatschappelijke druk om efficiënter gebruik te maken van bestaande vervoerscapaciteit en de krapte aan vervoerscapaciteit die de huidige markt ervaart.’