Wat is iShare precies?
iShare is een uniform afsprakenstelsel waarmee bedrijven in de logistieke sector op simpele en gecontroleerde wijze data kunnen delen. Het is in die zin vergelijkbaar met afsprakenstelsels als iDeal en Visa. Wie op een website het logo van iDeal of Visa ziet, vertrouwt erop dat wanneer hij of zij betaalt, het geld van zijn rekening bij de verkoper terechtkomt. Zonder zich verder af te vragen hoe dat precies gaat. iShare zit in diezelfde hoek.

Waar gaan die afspraken over?

Die gaan over de identificatie, authenticatie en autorisatie van partijen in de keten, oftewel wie krijgt toegang tot welke data en op welke manier. Daarnaast maken ze het eenvoudig om te controleren of een bepaalde partij ook echt is wie hij zegt dat hij is. Dat zijn namelijk de randvoorwaarden voor een vertrouwensnetwerk waarin iedereen simpel en gecontroleerd data kan delen.


En met wie worden die afspraken gemaakt?

Er werken 21 verschillende logistieke partijen als partner mee aan de ontwikkeling van het afsprakenstelsel. Dat zijn vervoerders, maar ook overslagbedrijven, dienstverleners en overheidsinstellingen. We werken onder andere samen met AF-KLM/MartinAir Cargo, APM Terminals, Ritra Cargo Holland en Portbase, maar ook met de Belastingdienst en Rijkswaterstaat.


Hoe werkt iShare zo meteen in de praktijk?

Stel: een supermarktketen sluit met een ijsjesleverancier een contract om gedurende de zomermaanden ijs af te nemen. Die leverancier heeft allerlei gegevens over zijn levering beschikbaar, maar voor de supermarkt is het vooral belangrijk om te weten wanneer de truck aankomt, hoeveel colli die bij zich heeft en wat de temperatuur is geweest gedurende het transport. Met iShare kunnen ze onderling afspreken deze data te delen en vervolgens regelen dat de transporteur direct namens de leverancier bijvoorbeeld de temperatuur van de ijsjes mag delen met de supermarkt. Tegelijkertijd maakt het stelsel het mogelijk voor de supermarkt om te checken of de transporteur de geleverde data inderdaad namens de leverancier beschikbaar stelt.


Wie gaat dat identificatie- en autorisatieproces vervullen?

Dat is een vraag waarover nu wordt gesproken. Het kan een bestaande partij zijn, bijvoorbeeld zoiets als het NEN dat de normen beheert, maar het kan ook een nieuw op te richten entiteit worden. Belangrijk is in ieder geval dat het een neutrale partij is.


Zelf bent u werkzaam bij Innopay. Wat is jullie rol in het proces?

Innopay heeft de aanbesteding van iShare gewonnen en ontwikkelt dit in opdracht van de Topsector Logistiek. Wij doen dat door de sector zelf te faciliteren, in een proces van co-creatie. Wij zullen geen rol vervullen in het uiteindelijke beheer van een IT-platform.


Data delen is nogal een ding in de logistieke keten. In de Rotterdamse haven komen projecten als Nextlogic moeizaam van de grond, juist doordat bedrijven huiverig zijn om gegevens prijs te geven. Gaat
iShare dat veranderen?

Dat is wel een doel, ja. In eerste instantie willen we met iShare belemmeringen om data te delen wegnemen en samenwerking in de keten aanjagen, maar daarnaast is een belangrijk doel ook om het opschalen van bestaande initiatieven eenvoudiger te maken. Steeds meer bedrijven experimenteren met digitalisering van hun activiteiten, vaak met een beperkt aantal partijen. Eenmaal succesvol is het dikwijls waardevol om zo’n proef uit te breiden met nieuwe spelers. Ook onbekende partijen. Dat wil iShare eenvoudiger maken.


Waar staan jullie nu, qua ontwikkeling van het afsprakenstelsel?

De ontwikkeling is in 2016 begonnen en eind 2017 ronden de partnerbedrijven hun werkzaamheden af en kan de eerste versie van het afsprakenstelsel in gebruik worden genomen. Die gaan we dan ook met een aantal partners in de praktijk testen. Geïnteresseerden kunnen ons ook bezoeken op de vakbeurs Logistica in Utrecht, of onze website in de gaten houden: www.ishareworks.nl.