Evofenedex, de organisatie waarin verladers en exporteurs zich hebben verenigd, vindt dat stadsvervoer schoner en slimmer moet worden.


Maar Evofenedex vindt ook dat steden de bevoorrading in het centrum niet onmogelijk moeten maken met nog strengere venstertijden. Vorige week dinsdag hield de organisatie een kleine demonstratie in Delft, waar D66 zijn programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vaststelde.

Volgens Evofenedex is Delft ‘symbool voor de problemen waar veel gemeenten tegen aan lopen’. Oude stadscentra met veel winkels die moeten worden bevoorraad. Daarvoor is vrachtverkeer nodig, maar dat kan tot overlast leiden. Het vraagstuk is bekend: de consument wil graag shoppen in goed bevoorrade winkels en na afloop een cappuccino drinken, maar heeft een hekel aan het daarmee gemoeide distributievervoer.

Voor veel gemeenten is de vraag: hoe krijgen we de benodigde spullen de stadsmuren binnen zonder de lucht te vervuilen en, in het beroerdste geval, mensen van de sokken te rijden? Aan beide aspecten is al veel gedaan. De stadsdistributievoertuigen zijn tegenwoordig niet zelden elektrisch uitgevoerd en ruimschoots voorzien van spiegels en camera’s om ook in nauwe straten veilig te manoeuvreren. Er is op dit punt de afgelopen drie decennia enorm veel verbeterd.

Ik ken Delft ‘als symbool voor de problemen’, want ik woon er. Je bent als inwoner dus zelf een onderdeel van het probleem. Dat geldt evengoed voor inwoners van Leiden, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht of, pakweg, Emmen. Evofenedex denkt voor de oplossing liever in termen van meer efficiëntie en schoner vervoer dan in verbodsbepalingen zoals venstertijden en milieuzones. Het bedrijfsleven heeft de laatste jaren zijn verantwoordelijkheid genomen en moet niet, door gemeentebestuurders die zelf ook onderdeel van het probleem zijn, telkens met nieuwe maatregelen voor de voeten worden gelopen.

In Delft voltrekt zich wekelijks, op donderdag, een kleine parade van soms bizarre voertuigen op weg naar of terugkomend van de markt op, inderdaad, de Markt. Daar heeft geen mens last van, gezeten op het gezellige en verwarmde terrasje aan de rand van het spektakel en voor- of nagenietend van het marktbezoek. Het rare is dat mensen ook nooit zeuren over de herrie van het vliegverkeer op Schiphol als ze in het vliegtuig naar Curaçao of Japan zitten. Op dit punt hebben we met een enorme hypocrisie te maken, waar Evofenedex zich terecht over opwindt.