De logistieke sector in zijn brede definitie is goed voor circa 7,6% van het bruto binnenlands product en 8% van de werkgelegenheid in België. Dat zegt de Nationale Bank (NBB) in een nieuwe studie.


De NBB voerde al in 2008 een dergelijke studie uit. De huidige studie is gebaseerd op cijfers uit de periode 2010-2015, met de klemtoon op 2015. De sector zelf had om een nieuwe versie gevraagd, om de gevolgen van de crisis van 2008-2009, de toegenomen concurrentiedruk vanuit Centraal- en Oost-Europa en de opmars van de e-commerce te kunnen inschatten. Het cijfermateriaal is afkomstig uit de jaarrekeningen, die Belgische bedrijven moeten neerleggen bij de Balanscentrale van de NBB. Het is aangevuld met een analyse vanuit sociale en financiële invalshoek.

De onderzoekers stelden vast dat de logistieke sector in de periode 2010-2015 geen gelijke tred hield met de rest van de economie en dat het relatieve economische belang van de sector tijdens deze periode licht achteruit ging.

In 2015 genereerde de logistieke sector in enge zin een toegevoegde waarde van 11,9 miljard euro. Dit komt neer op 2.,9% van het bruto binnenlands product (BBP). De NBB raamt de indirecte toegevoegde waarde voor dat jaar op 6,9 miljard euro of 1,7% van het BBP, zodat de totale impact wordt becijferd op 18,8 miljard euro of 4,6% van het BBP, tegenover 4.9% in 2010.

In 2015 telde de sector ongeveer 134.000 voltijds equivalente arbeidsplaatsen (VTE). Dit stemt overeen met 3.3% van de binnenlandse werkgelegenheid. De werkgelegenheid die de sector zelf genereerde bij Belgische toeleveranciers wordt geraamd op ruim 83.000 VTE, zowat 2.1% van de binnenlandse werkgelegenheid. Dit brengt het totale belang van de sector in werkgelegenheid op nagenoeg 218.000 VTE, 5,4% van de binnenlandse werkgelegenheid. Dat is iets minder dan in 2010 (5,7%).

Een uitbreiding van de strikte sectordefinitie met in-house logistiek en logistieke (neven)activiteiten aangeboden door andere sectoren kan het economisch belang van de logistiek in 2015 ruim 50% verhogen, tot zowat 7,6% van het BBP en 8% van de binnenlandse werkgelegenheid.