Via het project, Polluted Packaging Logistics (PPL) willen ze de inzameling van deze vaten efficiënter maken en recyclage en hergebruik ervan mogelijk maken.

Vaten voor de bewaring van onder meer chemicaliën, verven, detergenten en oliën verschillen qua type en materialen. Nu organiseren de meeste bedrijven zelf de erg tijdrovende en dure inzameling ervan. Vaak worden deze verpakkingen in het kader van een algemeen contract met een afvalophaler opgehaald en verwerkt, al dan niet onder de noemer ‘gevaarlijk afval’.

Door de verscheidenheid in locaties, materialen en type lopen de logistieke kosten hoog op en worden de verpakkingen in veel gevallen verbrand. Vooral de chemiebedrijven zoeken een andere oplossing.

Het Vil zal in PPL de huidige manier van werken analyseren en de types verpakkingen, volumes en (inzamel)locaties in kaart brengen. Ook logistieke oplossingen van gelijkaardige problemen in andere sectoren komen aan bod. Daarna zal het concrete oplossingen en bijhorende businessmodellen uitwerken, documenteren en aan praktijktests onderwerpen.

“Oplossingen kunnen liggen in bijvoorbeeld het gebruik van gestandaardiseerde verpakkingen en materialen, horizontale samenwerking tussen bedrijven of een gezamenlijk pooling systeem, zoals dat nu al gebeurt in de palletsector,” vertelt Vil-projectleider Steve Sel. “De inzichten die we in PPL verwerven moeten logistieke dienstverleners in staat stellen de productiebedrijven een oplossing aan te reiken.”

De deelnemende bedrijven zijn 3M, Agfa Materials, BASF, Bebat, Christeyns, Indaver, Renewi, Suez, Trafuco, TWZ Group, Vanheede Environmental Logistics en VLS Group Belgium.