De uitgekeerde schadebedragen als gevolg van arbeidsongevallen in de haven van Antwerpen zijn de voorbije jaren met 42% gedaald. Dat meldt Vanbreda Risk & Benefits.


Volgens de verzekeringsmakelaar en risicoconsultant staat een sterk preventiebeleid aan de basis van deze afname. In zijn Havenbarometer 2017 onderzocht Vanbreda de financiële impact van de arbeidsongevallen in de Antwerpse haven. Hiervoor analyseerde hij de eigen klantenportefeuille, die op het vlak van arbeidsongevallen meer dan de helft van de havenarbeiders vertegenwoordigt.

‘Van 2012 tot 2016 zijn de uitgekeerde schadebedragen bij arbeidsongevallen bij Antwerpse havenarbeiders bijna gehalveerd. In 2012 bedroeg de totale schadelast 11,3 miljoen euro, in 2016 6,6 miljoen euro. En dat terwijl het aantal havenarbeiders in diezelfde periode met 9% groeide,’ zegt Dominique De Clercq, havenspecialist bij Vanbreda.

Impact
De technische kostprijs van de arbeidsongevallenverzekering daalde van 6,34% van de totale loonmassa in 2012 naar 3,95% in 2016. ‘Organisaties die erin slagen hun arbeidsongevallen onder controle te houden, verbeteren hun technische kost en hun risicoprofiel. Dit heeft dan weer een positieve impact op hun premies en verzekeringsvoorwaarden,’ stelt Geert De Krem, arbeidsongevallenspecialist bij Vanbreda.

Het aantal ongevallen daalde iets minder spectaculair, met bijna 30% (van 1.453 naar 1.023, in 2015 zelfs naar 972). De grotere daling van de uitgekeerde schadevergoedingen betekent dat er vooral minder zware ongevallen plaatsvonden. De frequentiegraad, het aantal arbeidsongevallen per miljoen gepresteerde arbeidsuren, was in 2010 en 2011 flink gestegen, maar viel sindsdien geleidelijk terug tot 73,87 in 2016, dat is lager dan het niveau van 2009.

Stukgoed risicovoller
Stukgoed is de havenactiviteit met de hoogste schadelast. Dit ligt onder meer aan het niet-repetitieve en zware karakter van deze arbeid. De havenbedrijven willen de schadelast in dit segment verder inperken door vanaf september de ‘anti-impacthandschoen’ te verplichten voor de arbeiders die ladingen aan boord van schepen fixeren.