In deze wekelijkse rubriek geven kopstukken uit de sector commentaar op het nieuws. Deze week Walter van der Pluym, verkoopdirecteur bij Mariflex.

Mijn aandacht werd getrokken door het interview met Marco Tak (VRC/VNC) eerder deze week. Ik ben zeer verheugd om te lezen dat er eindelijk, op initiatief van de Verenigde Nederlandse Cargadoors (VNC), kwaliteitscertificaten worden uitgegeven voor het cargadoorswerk.
Zoals Marco aangeeft worden er vanuit de verschillende overheden geen criteria geformuleerd waaraan cargadoors moeten voldoen, maar het ‘vak’ cargadoor zou beter beschermd moeten worden door middel van een Quality Standard Certificate.
Met kwaliteit bij een cargadoorsbedrijf bedoel ik het kennisniveau, opleidingen van het personeel en het toetsen van hun bekwaamheid, een goede beschrijving van de gedragscodes (code of conduct) en ook de financiële situatie. Hoe staat het bedrijf er financieel voor; kan men de leveranciers op tijd betalen?
Na ruim 38 jaar als cargadoor te hebben gewerkt en 16 jaar actief geweest te zijn als gastdocent bij het Scheepvaart & Transport College, ben ik nu werkzaam als directeur bij een Ship-to-Ship (STS) overslagbedrijf van gas en vloeibare stoffen in Vlaardingen. Hier moeten al jaren worden voldaan aan bepaalde kwaliteitseisen. Dat is belangrijk omdat wij zo aan onze klanten laten zien dat het wel snor zit met de kwaliteit en veiligheid. Met behulp van de certificaten van de VNC kunnen cargadoors dit nu ook doen. Ik juich dat toe.

Als docent heb ik de afgelopen 16 jaar menig leerling kunnen vertellen wat de eisen zijn om een kwaliteitscargadoor te zijn, of dit nu een zogenoemde lijnvaartcargadoor of een wilde vaart-cargadoor betreft maakt niet uit. Helaas leven wij in een tijd dat de cargadoor steeds minder belangrijk wordt in de ogen van de klant, wat een verkeerde gedachte is. Wel moet ik bekennen dat er in het Rotterdamse het één en ander aan kennis mag worden bijgeschaafd, want juist door die kennis en kwaliteit zal Rotterdam nog steeds als één van de beste havens ter wereld worden beoordeeld.