De Nederlandse economie draait volgens EVO en Fenedex op handel – Nederlanders verdienen 69% van hun inkomen met export. Daarom moet de overheid de handel met Europa en de rest van de wereld makkelijker maken. De tien punten richten zich met name op het verbeteren van inspectiediensten en het vestigingsklimaat.

Het goederenvervoer mag volgens de organisaties niet lijden onder de herinvoering van controles aan de de binnengrenzen van de EU, die door de migratieproblematiek weer worden opgetrokken. ‘Waar deze aan de orde zijn moet het goederenvervoer ruim baan krijgen, bijvoorbeeld door aparte rijstroken voor vrachtauto’s, slimme en snelle infrascans en vrije doorgang voor bedrijven die zelf voorzorgsmaatregelen nemen’, staat in het plan geschreven.

Ten tweede wordt gepleit voor een verhoging van het infrabudget. ‘Daarbij moet niet alleen gedacht worden aan meer asfalt en rails, maar ook aan het slimmer inrichten van verkeer en vervoer middels digitale infrastructuur’, zegt EVO-directeur Machiel van der Kuijl. ‘Daarbij moet gedacht worden aan betere bedieningssystemen van sluizen, maar ook aan goede informatievoorziening over goederenstromen om zo het synchromodale transport te optimaliseren.’ Met betere informatie-uitwisseling kunnen ketens beter op elkaar worden afgestemd, is het idee.

Om het vestigingsklimaat in Nederland voor bedrijven te vergroten moeten de concurrentiepositie van Schiphol en de Rotterdamse haven worden verbeterd. ‘Met name de inspecties van instanties als de NVWA moeten anders worden ingericht, op dit punt zijn wij duurder dan buurlanden wat doorwerkt in de kostprijs’, zegt Van der Kuijl. ‘In de haven van Rotterdam moeten de verschillende toezichthouders samen op één punt controleren, zodat niet voor elke inspectie naar een andere locatie hoeft te worden gereden, wat kosten door oponthoud vermindert.’ Deze kosten liggen volgens Van der Kuijl in Rotterdam hoger dan in Antwerpen.
Daarnaast moet op Schiphol het netwerk worden uitgebouwd. Meer vrachtvluchten en meer bestemmingen, willen de organisaties graag zien.

De organisaties willen ook dat er een handelsverdrag met de Verenigde Staten wordt gesloten. Amerikaanse bedrijven zijn grote investeerders in Nederland, leest het tienpuntenplan. ‘De gesprekken over TTIP lopen nog en de sluiting van het verdrag en de inhoud ervan zijn nog geen gelopen race’, zegt Van der Kuijl. ‘Wij willen dat dit handelsverdrag leidt tot het aan elkaar koppelen van de douane IT-systemen en het verlagen of afschaffen van de invoerrechten. Daarnaast moeten de regels van oorsprong gelijk getrokken worden, dat zijn regels die bepalen uit welk land een product afkomstig is en welke belastingregels hierop betrekking hebben.’ Omdat producten vaak worden samengesteld met onderdelen die in verschillende landen worden geproduceerd is het niet altijd duidelijk uit welk land een product echt komt.

Met het tienpuntenplan willen EVO en Fenedex meer aandacht vragen voor de export en handel. ‘Het goederenvervoer mag nog wel aan aandacht winnen’, vindt Van der Kuijl. ‘Partijen moeten meer ruimte maken voor export en handel in hun programma’s. Er is behoefte aan slimme logistiek.’

De overige punten in het plan zijn:

• Creëer een gelijk speelveld voor vervoer in Europa
• Voorkom tachograafplicht voor bestelauto’s
• Behoud en stimuleer flexibele inzetbaarheid van werknemers
• Help inspectiediensten om beter met elkaar en met bedrijven samen te werken