De respondenten van de conjunctuurenquête voorzien voor het vierde kwartaal van 2014 ‘een prille aanzet tot verbetering’, na een derde kwartaal waarin de omzet een lichte neiging tot daling vertoonde. De Belgische expediteurs verwachten een stijging van omzet en volumegewicht, waardoor ook de winstgevendheid zou kunnen verbeteren.