Daarmee zijn Europese logistici optimistischer dan collega’s in andere werelddelen. Wereldwijd gelooft 44% van de ondervraagde deskundigen in een verbetering van de toestand.

Overigens zegt 55% van de Europese ondervraagden dat de afgelopen twaalf maanden al verbetering brachten. Ze zijn dus kennelijk toch nog wat voorzichtig bij hun voorspelling voor het komende jaar.

Alweer zijn de Europese leden van het panel tevredener over de gang van zaken in de laatste twaalf maanden dan hun collega’s van elders. Wereldwijd zegt maar 33% de laatste twaalf maanden economische verbetering te hebben waargenomen.