De VNCW heeft het afgelopen jaar tientallen voorbeelden binnengekregen die ze kwalificeert als ‘goedkoop scoren op veiligheid’. Rechten van bedrijven worden ontnomen in het kader van veiligheid terwijl minder nobele motieven op de achtergrond meespelen, aldus de vereniging.

“In een flink aantal gevallen werd duidelijk ‘gezocht’ naar overtredingen, in andere gevallen worden tijdens NIM-inspecties in het kader van de BRZO geen overtredingen gevonden, maar staat in de rapportages plotseling een serie aan overtredingen. Openlijk wordt door optredende ambtenaren verklaard dat ze de ‘opdracht’ hebben ‘iets’ te vinden.”

De VNCW beschuldigt lokale politici ervan onjuistheden naar buiten te brengen bedrijven bewust in een verkeerd daglicht te plaatsen. “Allerlei motieven spelen hierbij een rol: politieke winst of lucratieve projectontwikkelingen voor huizen en winkelcentra. Ook wordt regelgeving op het gebied van veiligheid misbruikt om verworven rechten onverkort in te trekken.”