Momenteel zijn de afbraakwerken van de oude gebouwen, waar vroeger wielassen en dashboards werden gemaakt en een lakafdeling was ondergebracht, aan de gang. De eerste paal van het nieuwe pand wordt geheid op 3 september. Vanaf maart 2008 moet het centrum operationeel zijn.

In Aalst zal Honda de opslag van bodyparts centraliseren. Van hieruit zal er gedistribueerd worden naar dealers en regionale magazijnen in Europa om zo sneller te kunnen leveren aan de klant.