Shell ontwikkelt een zonne-energiepark met maximaal vermogen van 20 Megawatt op zijn chemiecomplex in Moerdijk voor eigen gebruik.


Het park komt op het eigen terrein en wordt door het eigen bedrijfsonderdeel New Energies ontwikkeld. De bouw begint dit jaar. De oliemaatschappij wil zo de uitstoot van broeikasgassen van het complex verminderen. Met een jaarlijkse emissie rond de één miljoen ton CO2 behoort Shell tot de grootste luchtvervuilers van ons land.

Andere projecten waarmee Shell de emissies wil terugdringen zijn wind op zee, onder meer via stroomafname van het nog te bouwen windpark Borssele 3/4 en het leveren van restwarmte van de raffinaderij in Pernis aan andere bedrijven. Volgens Marc van Gerven van New Energies toont het project aan dat er ‘commercieel aantrekkelijke oplossingen voor de industrie kunnen worden ontwikkeld.