De eerdere aandeelhouders Shell, Eneco en Mitsubishi hebben de helft verkocht aan de in Zwitserland gevestigde groep. Alleen aannemer Van Oord behoudt zijn oorspronkelijke belang van 10%. Het belang van Shell daalt tot 20%, dat van Mitsubishi tot 15% en dat van Eneco tot 15%. Hoeveel geld er is gemoeid met de overeenkomst, wordt niet bekend gemaakt.

In een persverklaring zegt Partners Group veel ervaring te hebben met het ondersteunen van wind op zee en op land over de hele wereld, zoals recentelijk in Australië en Duitsland. Het Borssele-project speelt volgens de groep een kritieke rol in het halen van de Nederlandse doelstelling om over vijf jaar 16% van het energieverbruik uit duurzame bronnen te halen.

Shell en Eneco blijven zich houden aan de oorspronkelijke afspraak om beide de helft van de opgewekte stroom af te nemen. Borssele III/IV is één van de vijf 700 Megawatt-parken, die Nederland de komende jaren bouwt. Blauwwind krijgt 5,45 cent subsidie per geproduceerde kilowattuur. Dat is aanmerkelijk lager dan bij eerder vergunde projecten.

De bouwkosten van windparken zijn inmiddels echter zo ver gedaald dat het volgende 700 MW-park (Hollandse Kust Zuid I en II) waarschijnlijk zonder subsidie kan worden gebouwd. Borssele 3/4 moet ook nog gebouwd worden en dus profiteren de aandeelhouders naar alle waarschijnlijkheid ook van de gedaalde kosten. Het park moet over drie jaar operationeel zijn.

Partners Group is 22 jaar geleden opgericht door vier private investeerders en beheert nu een portefeuille ter waarde van 66 miljard dollar. De groep zit onder meer in vastgoed, infrastructuur, openbaar vervoer, elektronica en zonne-energie.