De beoogde doorbraak naar subsidievrije offshore windparken lijkt er te komen. Zeker drie partijen hebben een aanbieding gedaan voor de bouw van Hollandse Kust (Zuid) I en II zonder staatssteun.


Het Noorse Statoil heeft gisteren persbureau Reuters bevestigd dat het deelneemt aan de subsidievrije tender. Eerder had het Zweedse Vattenfall, het moederbedrijf van Nuon, tegen het FD al gezegd een dergelijk voorstel in te zullen dienen.

Daar kwam vrijdagochtend Innogy bij, het Duitse moederbedrijf van Essent en op zijn beurt onderdeel van de Duitse energiereus RWE. De groep zegt dat het offshoreprojecten die door de Nederlandse overheid worden geveild als een belangrijke bijdrage aan de Europese energietransitie ziet. Het eveneens Duitse EnBW liet eerder doorschemeren ook mee te zullen doen.

De kosten voor de belastingbetaler van windenergie dalen daarmee spectaculair. Na de aanbesteding van de eerste twee van in totaal vijf aan te leggen windparken van 700 Megawatt schatte de vorige minister van Economische Zaken Henk Kamp dat van de oorspronkelijke gebudgetteerde achttien miljard subsidie slechts ongeveer zes miljard hoeft te worden uitgegeven. Dat bedrag kan nu waarschijnlijk nog beduidend omlaag.

Het ministerie meldt in een persbericht alleen dat ‘het bedrijfsleven bereid is om het windpark zonder subsidie te gaan bouwen en exploiteren’. Gegadigden hadden van afgelopen vrijdag tot gisteren de tijd om een voorstel in te dienen. Of er nog meer aanbiedingen zijn binnengekomen, is niet duidelijk.

De huidige EZ-minister Eric Wiebes beslist medio maart wie de concessie met een looptijd van dertig jaar krijgt. Het park moet in 2022 klaar zijn. Met het streven naar subsidievrije windparken neemt het kabinet wel een risico. De boetes bij annulering van het project zijn relatief laag en veranderende marktomstandigheden kunnen de winnaar doen besluiten om er alsnog van af te zien.

Overigens is er nog wel degelijk staatssteun met het project gemoeid. De overheid neemt de kosten voor de aanleg van de stroomkabel naar de wal en van het transformatorplatform voor zijn rekening, een investering die in de vele tientallen miljoenen loopt. Ook de kosten van het bodemonderzoek komen voor rekening van de schatkist.