De Belgische federale regering geeft toestemming voor de bouw van een ‘stopcontact op zee’, op ongeveer 40 km voor de kust van Zeebrugge.


Dit stopcontact is een platform, waarop de drie nog te bouwen offshore windparken kunnen worden aangesloten, zodat de elektriciteit die ze produceren langs één kabel of bundel kabels naar het vasteland kan worden getransporteerd.

De bestaande windmolenparken op zee zijn elk afzonderlijk via een kabel met het vasteland verbonden. Het stopcontact moet vermijden dat er een wirwar van kabel op de zeebodem ligt, maar beperkt ook de vergunningsprocedure voor de aanlandingspunten.

Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (VLD) verwacht de bouwwerkzaamheden van het platform midden 2019, zodat de nieuwe windmolenparken daarop kunnen aansluiten en volledig operationeel zijn tegen 2020. ‘Het stopcontact wordt groot genoeg gebouwd, zodat in de toekomst eventueel extra windmolens in de Noordzee erop kunnen worden aangesloten. Ook onze buurlanden kunnen ervan gebruik maken. Zo kunnen we de Belgische zone in de Noordzee uitbouwen als energiehub’, aldus De Backer.