Havenbedrijf Antwerpen neemt de Nationale Maatschappij der Pijpleidingen (NMP) over van de huidige aandeelhouders Ackermans & van Haaren (AvH) en Electrabel.


Daarmee wordt de haven ook eigenaar van bijna 720 kilometer pijpleidingen in het havengebied en in haar achterland. Het Havenbedrijf meldt dat het hiervoor 44 miljoen euro betaalt, AvH heeft het over 45,4 miljoen, omdat het ook nog een dividend incasseert. De transactie is nog onderworpen aan een aantal opschortende voorwaarden. AvH was sinds 1994 eigenaar van 75% van de NMP. Met de verkoop boekt het een meerwaarde van ongeveer 21 miljoen euro.

De 600 km Antwerpse pijpleidingen – inclusief de verbindingen met de petrochemie in de Kempen en in het Waalse Feluy – genereren 86% van de inkomsten van de NMP. Ze zijn vooral verbonden aan de activiteiten van de (petro)chemische bedrijven. Nog eens 11% komt uit joint-ventures die 117,5 km pijpleiding beheren, waarvan 67,8 km binnen de haven van Antwerpen.

‘Omdat pijpleidingentransport een belangrijke schakel is in de kostefficiënte logistieke ketens van de talrijke (petro)chemische bedrijven in de haven, was het Havenbedrijf uitermate geïnteresseerd in mogelijkheid tot overname’, zegt Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf. ‘Onze clusterbedrijven bevestigen het belang van pijpleidingen, maar de hoge initiële investeringskost is vaak een drempel om effectief over te schakelen op pijpleidingentransport. Omdat we werk willen maken van de modal shift, nemen wij niet alleen het beheer van dit pijpleidingennetwerk over maar willen we de kennis en expertise van het NMP-personeel aanwenden om het verder uit te breiden. Zo kunnen onze chemische bedrijven op een laagdrempelige manier gebruik maken van pijpleidingen.’

Door de NMP-pijpleidingen stromen vandaag vooral ethyleen, propyleen en technische gassen. In het kader van de transitie naar een koolstofarme energievoorziening houdt Vandermeiren de mogelijkheid open om ze in de toekomst ook te gebruiken voor het transport van waterstof, CO2 en warm water voor warmtenetten.