Het ministerie van Economische Zaken schroeft de eisen aan bouwers van nieuwe windparken op zee verder op.


Dat blijkt uit de tender voor de Hollandse Kust Zuid fase I en II, die op 15 december wordt opengesteld. Gegadigden hebben dan precies een werkweek de tijd om in te schrijven, want aanbiedingen moeten uiterlijk op 21 december binnen zijn. Aanbieders moeten minstens 20% van de totale investering met eigen vermogen financieren. Tot nu toe lag die eis op 10%.

Zoals bekend hoopt de demissionaire minister dat Hollandse Kust Zuid als eerste windpark zonder subsidie gebouwd kan worden. De komende tender is daar ook op gebaseerd. Als er geen subsidievrije aanbiedingen binnenkomen, wordt er in een later stadium een tweede ronde gehouden, waarbij in principe de aanbieding met de minste subsidie wint.

Hollandse Kust Zuid moet een vermogen krijgen van 700 Megawatt en maakt onderdeel uit van het programma om vijf van dit soort parken in de Nederlandse Noordzee te bouwen. Een zo’n park levert een reductie van de CO2-uitstoot van ongeveer een miljoen ton per jaar op. Het komt op zo’n dertig kilometer voor de kust van Zuid-Holland en de stroom zal via de Maasvlakte worden aangevoerd.