Antwerpen krijgt een nieuw Maritiem Museum in Antwerpen. Vijf teams mogen een ontwerp indienen voor een gebouw op de Droogdokkenlocatie in het oude deel van de haven.


Nu zijn op die plek kantoren en werkplaatsen van het Havenbedrijf Antwerpen gevestigd. Het nieuwe museum moet een ‘ontmoetings- en ontdekkingsplek’ worden, waar maritiem erfgoed een centrale plek inneemt. Een combinatie van renovatie, restauratie en nieuwbouw zal er naast klassieke traditionele toonstellingsruimten plaats bieden voor werkplaatsen en ateliers.

De vijf ontwerpteams zijn uit 71 gegadigden geselecteerd na een open oproep naar kandidaten uit heel Europa. Ze moeten de tentoonstellingsruimten specifiek ontwerpen om er de Doelse Kogge te kunnen tonen, een veertiende-eeuws schip dat tevoorschijn kwam tijdens de graafwerken voor het Deurganckdok. Inhoudelijk stuurt het bestaande Museum aan de Stroom (Mas) de invulling van het maritiem museum aan.

Begin 2018 draagt het Havenbedrijf de droogdokkensite aan het Kattendijkdok over aan de stad. Het maritiem museum moet het kloppend hart ervan worden, terwijl het omliggende Droogdokkenpark zal evolueren naar een actieve erfgoedsite voor maritiem erfgoed en de specifieke geschiedenis van de scheepsherstelling in de droogdokken.

In afwachting van de bouw van het museum wordt de locatie meteen actief in gebruik genomen. De stedelijke werking rond maritiem erfgoed verhuist van het Maritiem Park en de hangers aan het Steen – waarin vroeger het ‘Scheepvaartmuseum’ was ondergebracht – naar de Droogdokkensite. Een deel van de collectie zal ondergebracht worden in de grote industriële ruimten. In een tijdelijk programma zal de site al beperkt publiek toegankelijk zijn, zodat de belangstelling voor de toekomstige museumomgeving kan groeien. Uit het MAS zullen vooral schilderijen met maritieme thematiek naar het nieuwe museum verhuizen. Volgens MAS-directeur Marieke van Bommel zullen beide musea complementair zijn aan elkaar, aan het Eugeen Van Mieghem- en het Red Star Line-museum.

Zes bestaande droogdokken zullen deel uitmaken van de museale beleving. Sommige zullen misschien in werking blijven, om ter plaatse aan de restauratie van erfgoedvaartuigen te werken, in actief partnerschap met andere erfgoedactoren en sociale economie. Voor de andere wordt nog gekeken of ze permanent nat of permanent droog gerestaureerd worden. In de permanent natte dokken zullen bijzondere erfgoedschepen als blikvangers worden aangemeerd. Maar Antwerpen speelt ook met het idee om er rondvaartboten, historische schepen en riviercruiseschepen te laten aanmeren.