Nee, want eigenlijk adverteren de diverse logistieke hotspots in Nederland (Roosendaal, Moerdijk, Venlo, Bergen op Zoom en Tilburg) grofweg met dezelfde ‘unique selling points’. Het binnenhalen van een logistiek dienstverlener betekent werkgelegenheid en dus is de concurrentie moordend.

De slag wordt de ene keer gewonnen door Roosendaal, dan weer door Venlo, Moerdijk of Tilburg. Zo startte in Roosendaal in september 2015 de bouw (kostprijs 26 miljoen euro) van het enorme kledingdistributiecentrum van Primark (90.000 vierkante meter, 400 banen) en kozen DSV (30.000 m2), Modelabel Michael Kors (16 ha, 100.000 m2) en Groep Heylen (Tommy Hilfiger, Calvin Klein, 145.000 m2) voor Venlo waar ook het Amerikaanse bedrijf Stryker zijn Europese distributiecentrum met 30.000 m2 grond uitbreidt. Puma bouwt daarentegen een nieuw warehouse (35.000 m2) op industrieterrein Kraaiven in Tilburg.

Iedere zichzelf respecterende gemeente heeft tegenwoordig een accountmanager in dienst die tot taak heeft bedrijven naar de industrieterreinen te lokken. Dat betekent lobbyen en netwerken, wat geluk hebben en de juiste faciliteiten kunnen bieden.

Multimodaal ontsloten zijn tegenwoordig de meeste terreinen, dus schermen de gemeentes met de snelheid waarmee ze vergunningen kunnen verlenen. Maar dat de werkelijkheid nogal eens tegenvalt, ervoer de gemeente Tilburg toen de ontwikkeling van Vossenberg II met jaren werd vertraagd nadat de Raad van State een streep haalde door het bestemmingsplan omdat de geluidsbelasting niet goed geregeld was. Dat besluit dupeerde de Tilburgse logistieke bedrijven van Florent Claassen en Wil Versteijnen, die klaar stonden om te bouwen, maar inmiddels hebben beide hun intrek genomen in het nieuwe pand.

Geschoold personeel
Prijs is niet zaligmakend, aldus Arie Schouwenaars, accountmanager van de gemeente Tilburg. ‘Flexibiliteit van de gemeente en snelheid met het regelen van vergunningen is veel belangrijker. Verder is de aanwezigheid van geschoold personeel en de barge terminal vaak doorslaggevend in de keuze voor Tilburg.’
In 2014 werd op Vossenberg West 188.000 m2 afgenomen, in 2015 was dat 5.000 m2. Op Tradepark A58 lag de verkoop op 1,5 hectare (in beginsel geen logistieke bedrijven). ‘Maar er is een verschil tussen verkoop en afname, soms zijn er drie afnamemomenten. Zo heeft ProLogis 13 hectare gekocht, die ze in drie fases afnemen.’

De gemeente Tilburg is een van de weinige die de prijzen per m2 helder op de speciale website heeft staan. Zo is op Vossenberg II nog 20 hectare uitgeefbaar en ligt de prijs voor een kavel op 125 tot 140 euro per m2 (exclusief btw). Samenvoegen van kavels is mogelijk, de prijs hangt onder meer af van de exacte plek op het industrieterrein.

Zandgrond
In Venlo is Richard Elich twee jaar geleden benoemd als commercieel directeur bij Trade Park Noord (TPN, 350 ha). Eerder was hij in dienst als accountmanager bij de gemeente Roosendaal en bij Ontwikkelingsmaatschappij Airport Lelystad Almere. In 2014 werd op TPN 14,1 hectare uitgegeven, in 2015 was dat 60,5 ha en voor 2016 ligt de verwachting op 10 hectare. Elich: ‘We hebben echter ook nog een reservering van 20 hectare staan, daarmee zitten we al op ruim 30 hectare.’

TPN ligt midden in het Greenport Gebied dat 5400 hectare groot is. Het park is speciaal bestemd voor logistiek, maakindustrie en agro/food. Aan de zichtkant (A73, A67) ligt de prijs op 127,50 euro per m2, niet-zichtlocaties zijn 2,50 euro goedkoper. Elich: ‘Belangrijk is dat je in Venlo een zandgrond hebt, je hoeft niet te heien. In Roosendaal moeten palen bijvoorbeeld 20 meter de grond in, dan moet je nog 30% bij de grondprijs optellen.’

In 2015 kwamen de ingenieursbureaus Archicom en Fugro met een overzicht waarin staat met welke extra bouwkosten rekening gehouden moet worden op de populairste logistieke terreinen. Venlo, Zwolle en Oss komen er het beste vanaf qua meerkosten, Almere, Amsterdam haven en Roosendaal zijn het duurst.

Heikosten
Kitty Wiegmans is als accountmanager medeverantwoordelijk voor de verkoop van afdoende kavels op Borchwerf II in Roosendaal. Niet ieder bedrijf laat zich afschrikken door de hoge heikosten. Inmiddels zijn meer dan honderd bedrijven gevestigd op dit bedrijventerrein van 275 hectare, laat ze via een woordvoerder weten. Borchwerf II heeft twee directe ontsluitingen op snelweg A17. De verbindingsweg zorgt vanaf december 2015 tevens voor een snelle ontsluiting naar de A58. In 2014 en 2015 is op Borchwerf II in totaal 21 ha verkocht, waaronder een kavel van 16 hectare voor het nieuwe distributiecentrum van Primark. Van de 275 hectare heeft Borchwerf II op dit moment zelf nog ruim 35 hectare bouwrijpe grond beschikbaar in kavels van 2.000 m2 tot bijna 5,8 hectare. Het tarief ligt grofweg op € 135,- per m2 (exclusief btw).